Learniv
▷ Odmiana (czas przeszły i 3 forma) OVERBEAR | Learniv.com
Learniv.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  overbear


Odmiana (czas przeszły i 3 forma) overbear

Tłumaczenie: przezwyciężyć, przezwyciężać, pokonać, pokonywać, przeciążyć, przemóc, przemagać

Bezokolicznik

overbear

Czas przeszły

overbore

overbare*

Imiesłów

overborne

overborn* Ten kształt jest przestarzały lub jest używany w specjalnych przypadkach lub niektórych dialektach
Pochodzi od czasownika.:

Bezokolicznik

Czas przeszły

Imiesłów

bear

[beə]

bore
bare

[bɔː]
[beə]

borne
born

[bɔːn]
[bɔː ]


Koniugacja na czasownik nieregularny [overbear]

koniugacja jest utworzeniem pochodnych form czasownika z jej głównych części przez fleksję (zmiana formy zgodnie z zasadami gramatyki). Na przykład, czasownik "przerwa" może być koniugowany, tworząc słowa przerwy, przerwy, złamane, złamane i łamane Mowa (fleksja rzeczowników i przymiotników znana jest jako deklinacja). Również często ogranicza się do oznaczania tworzenia się formowania się skończonych form czasownika - mogą być określane jako sprzężone formy, w przeciwieństwie do form nieregolicznych, takich jak bezokolicznik lub Gerund, które mają tendencję, że nie są zaznaczone dla większości Kategorie gramatyczne.

koniugacja jest również tradycyjną nazwą grupy czasowników, które mają podobny wzór koniugacji w określonym języku (klasę czasownika). Czasownik, który nie przestrzega wszystkich standardowych wzorców koniugacji języka, mówi się, że jest czasownik nieregularny .

  ...   ... Więcej informacji

Obecny

I
overbear 
you
overbear 
he/she/it
overbears 
we
overbear 
you
overbear 
they
overbear 

Niniejszy seryjne

I
am overbearing 
you
are overbearing 
he/she/it
is overbearing 
we
are overbearing 
you
are overbearing 
they
are overbearing 

Czas przeszły

I
overbore 
you
overbore 
he/she/it
overbore 
we
overbore 
you
overbore 
they
overbore 

Dotychczasowe seryjne

I
was overbearing 
you
were overbearing 
he/she/it
was overbearing 
we
were overbearing 
you
were overbearing 
they
were overbearing 

Present Perfect

I
have overborne; overborn 
you
have overborne; overborn 
he/she/it
has overborne; overborn 
we
have overborne; overborn 
you
have overborne; overborn 
they
have overborne; overborn 

Niniejszy seryjne

I
have been overbearing 
you
have been overbearing 
he/she/it
has been overbearing 
we
have been overbearing 
you
have been overbearing 
they
have been overbearing 

Past Perfect

I
had overborne; overborn 
you
had overborne; overborn 
he/she/it
had overborne; overborn 
we
had overborne; overborn 
you
had overborne; overborn 
they
had overborne; overborn 

Dotychczasowe seryjne

I
had been overbearing 
you
had been overbearing 
he/she/it
had been overbearing 
we
had been overbearing 
you
had been overbearing 
they
had been overbearing 

Przyszłość

I
will overbear 
you
will overbear 
he/she/it
will overbear 
we
will overbear 
you
will overbear 
they
will overbear 

Przyszłe ciągły

I
will be overbearing 
you
will be overbearing 
he/she/it
will be overbearing 
we
will be overbearing 
you
will be overbearing 
they
will be overbearing 

Future Perfect

I
will have overborne; overborn 
you
will have overborne; overborn 
he/she/it
will have overborne; overborn 
we
will have overborne; overborn 
you
will have overborne; overborn 
they
will have overborne; overborn 

Przyszłe doskonałe ciągły

I
will have been overbearing 
you
will have been overbearing 
he/she/it
will have been overbearing 
we
will have been overbearing 
you
will have been overbearing 
they
will have been overbearing 

Warunkowe
(Conditional)
na czasownik nieregularny [overbear]

Przyczynowość (określane również jako przyczynowo lub przyczyny i efekt) jest wpływ, przez który jedno zdarzenie, proces, stan lub obiekt (a Przyczyna) przyczynia się do wytwarzania innego zdarzenia, procesu, stanu lub obiektu (efektu), w którym przyczyna jest częściowo odpowiedzialna za efekt, a efekt jest częściowo uzależniony od przyczyny. Ogólnie rzecz biorąc, proces ma wiele przyczyn, które również mówiły, że są czynniki przyczynowe, a wszystkie kłamały w przeszłości. Efekt może z kolei być przyczyną lub czynnikiem przyczynowym dla wielu innych skutków, które wszyscy leżą w swojej przyszłości.

warunek warunkowy (skrócony Cond) jest nastrojem gramatycznym stosowanym w zdaniach warunkowalnych wyrażanie propozycji, której ważność zależy od pewnego stanu, ewentualnie kontrfacji.

Angielski nie ma fuskładu (morfologicznego) warunkowego nastroju, z wyjątkiem czasu, z wyjątkiem czasowników modalnych, może, może i może być w niektórych kontekstach, powinna być traktowana jako warunkowe formy może, może i odpowiednio. To, co nazywa się angielskiego warunkowego nastroju (lub po prostu warunkowa) utworzona jest peryfrastalnie za pomocą modalnego czasownika w połączeniu z definitywnym bezokolicznikiem następnego czasownika. (Od czasu do czasu powinny być stosowane w miejscu z pierwszą osobą podmiotem - patrz i woli. Również wyżej wymienione czasowniki modalne mogłyby i powinien zastąpić, aby wyrazić odpowiednią modalność oprócz warunkowości.)

  ...   ... Więcej informacji

Warunkowo obecny
(Conditional present)

I
would overbear 
you
would overbear 
he/she/it
would overbear 
we
would overbear 
you
would overbear 
they
would overbear 

Warunkowo występuje ciągła
(Conditional present progressive)

I
would be overbearing 
you
would be overbearing 
he/she/it
would be overbearing 
we
would be overbearing 
you
would be overbearing 
they
would be overbearing 

Warunkowe ostatni
(Conditional perfect)

I
would have overborne; overborn 
you
would have overborne; overborn 
he/she/it
would have overborne; overborn 
we
would have overborne; overborn 
you
would have overborne; overborn 
they
would have overborne; overborn 

Warunkowo przeszłości seryjne
(Conditional perfect progressive)

I
would have been overbearing 
you
would have been overbearing 
he/she/it
would have been overbearing 
we
would have been overbearing 
you
would have been overbearing 
they
would have been overbearing 

Skojarzone
(Subjunktiv)
na czasownik nieregularny [overbear]

Subjunctive jest nastrojem gramatycznym, cechą wypowiedzi, która wskazuje stosunek mówcy do niego. Formy obrotów czasowników są zazwyczaj używane do wyrażania różnych stanów nierealistości, takich jak: życzenie, emocje, możliwość, wyrok, opinia, obowiązek lub działania, które nie wystąpiły jeszcze; Precyzyjne sytuacje, w których są używane w zależności od języka. Subjunctive jest jednym z nastrojów irreralis, które odnoszą się do tego, co niekoniecznie jest prawdziwe. Często jest to kontrowowane z orientacyjnym, realisowym nastrojem, który jest wykorzystywany głównie, wskazując, że coś jest oświadczeniem faktu Przykłady subjunctive w języku angielskim znajdują się w zdaniach "Proponuję, abyś ostrożny" i "ważne jest, aby pozostała po twojej stronie."

Nastrój podrzędny w języku angielskim jest typem klauzuli używany Niektóre konteksty opisujące rzeczywiste możliwości, np "Ma kluczowe znaczenie, że tu jesteś" i "ma kluczowe znaczenie, że przybył wcześnie". W języku angielskim Subjunctive jest raczej składniowo niż fleksyjny, ponieważ nie ma specjalnej formy czasownika obrotności. Raczej klauzule Subjunctive rekrutują gołe formę czasownika, który jest również używany w różnych innych konstrukcjach.

  ...   ... Więcej informacji

Skojarzone obecny
(Present subjunctive)

I
overbear 
you
overbear 
he/she/it
overbear 
we
overbear 
you
overbear 
they
overbear 

Subjunctive przeszłości
(Past subjunctive)

I
overbore 
you
overbore 
he/she/it
overbore 
we
overbore 
you
overbore 
they
overbore 

Subjunctive present perfect
(Past perfect subjunctive)

I
had overborne; overborn 
you
had overborne; overborn 
he/she/it
had overborne; overborn 
we
had overborne; overborn 
you
had overborne; overborn 
they
had overborne; overborn 

Imperatywem
(Imperativ)
na czasownik nieregularny [overbear]

Imperatyw nastrój jest nastrojem gramatycznym, który tworzy polecenie lub żądanie.

Przykładem czasownika używanego w imperatywnym nastroju jest angielski fraza "Idź". Takimi imperatywami oznaczają drugą osobę podmiotową (Ciebie), ale niektóre inne języki mają również imperatywy pierwszej i trzeciej osoby, ze znaczeniem "Let's (zrób coś)" lub "Pozwól im (zrób coś)" (formularze mogą Alternatywnie nazywaj kohortacyjną i Jussice).

  ...   ... Więcej informacji

Imperatywem
(Imperativ)

I
overbear 
you
Let´s overbear 
he/she/it
overbear 
we
 
you
 
they
 

Bierny
(Participle)
na czasownik nieregularny [overbear]

w języku lingwistycznym, imiesłów (PTCP) jest formą czasownika niefinnego, który obejmuje perfekcyjne lub konturatywne aspekty gramatyczne w licznych czasach. Imiesłów może również funkcjonować jako przymiotnik lub przysłówek. Na przykład w "gotowanym ziemniaku" gotowane jest imiesłów bierny wrzenia czasownika, przymiotnivalnie modyfikujące ziemniaka rzeczownika; W "Pobiegł nas poszarpany" poszarpany to imiesłów przeszłym czasownika RAG, przysłówkowo kwalifikujący się czasownik RAN.

  ...   ... Więcej informacji

Obecny imiesłów
(Present participle)

I
overbearing 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Imiesłów
(Past participle)

I
overborne; overborn 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 Czasowniki nieregularne