LEARNIV.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  overbend


Odmiana (czas przeszły i 3 forma) overbend

Bezokolicznik

overbend

Czas przeszły

overbent

overbended *

Imiesłów

overbent

overbended ** Ten kształt jest przestarzały lub jest używany w specjalnych przypadkach lub niektórych dialektach
Pochodzi od czasownika.:

Bezokolicznik

Czas przeszły

Imiesłów

bend

[bend]

bent
bended

[bent]
[bendid]

bent
bended

[bend]
[bendid]
Czasowniki nieregularne