Learniv
▷ Odmiana (czas przeszły i 3 forma) OVERDRINK | Learniv.com
Learniv.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  overdrink


Odmiana (czas przeszły i 3 forma) overdrink

Bezokolicznik

overdrink

Czas przeszły

overdrank

overdrunk *

Imiesłów

overdrunk

overdrunk *

overdrank *

overdrinked *

overdrunken *** Ten czasownik (we wszystkich postaciach) jest przestarzały lub jest używany tylko w niektórych dialektach i szczególnych przypadkach
Pochodzi od czasownika.:

Bezokolicznik

Czas przeszły

Imiesłów

drink

[drɪŋk]

drank
drunk
drinked

[dræŋk]
[drʌŋk]
[driŋked]

drank
drunk
drinked
drunken

[dræŋk]
[drʌŋk]
[driŋked]
[drʌŋkn ]
Czasowniki nieregularne