Learniv
▷ Odmiana (czas przeszły i 3 forma) OVERGET ** | Learniv.com
Learniv.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  overget


Odmiana (czas przeszły i 3 forma) overget **

Bezokolicznik

overget **

Czas przeszły

overgot

overgat *

Imiesłów

overgot

overgotten* Ten kształt jest przestarzały lub jest używany w specjalnych przypadkach lub niektórych dialektach
** Ten czasownik (we wszystkich postaciach) jest przestarzały lub jest używany tylko w niektórych dialektach i szczególnych przypadkach
Pochodzi od czasownika.:

Bezokolicznik

Czas przeszły

Imiesłów

get

[ɡet]

got
gat

[ɡɒt]
[gʌt]

got
gotten

[ɡɒt]
[ɡɒtn]
Czasowniki nieregularne