Learniv
▷ Odmiana (czas przeszły i 3 forma) OVERLEAVE | Learniv.com
Learniv.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  overleave


Odmiana (czas przeszły i 3 forma) overleave

Bezokolicznik

overleave

Czas przeszły

overleft

Imiesłów

overleft

overlaft ** Ten kształt jest przestarzały lub jest używany w specjalnych przypadkach lub niektórych dialektach
Pochodzi od czasownika.:

Bezokolicznik

Czas przeszły

Imiesłów

leave

[liːv]

left

[left]

left
laft

[left]
[left]
Czasowniki nieregularne