Learniv
▷ Odmiana (czas przeszły i 3 forma) OVERSHRINK | Learniv.com
Learniv.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  overshrink


Odmiana (czas przeszły i 3 forma) overshrink

Bezokolicznik

overshrink

Czas przeszły

overshrank

overshrunk

Imiesłów

overshrunk

overshrunkenPochodzi od czasownika.:

Bezokolicznik

Czas przeszły

Imiesłów

shrink

[ʃrɪŋk]

shrank
shrunk

[ʃræŋk]
[ʃrʌŋk]

shrunk
shrunken

[ʃrʌŋk]
[ʃrʌŋkn]
Czasowniki nieregularne