Learniv
▷ Odmiana (czas przeszły i 3 forma) PROOFREAD | Learniv.com
Learniv.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  proofread


Odmiana (czas przeszły i 3 forma) proofread

Bezokolicznik

proofread

Czas przeszły

proofread

Imiesłów

proofread

proofreaden ** Ten kształt jest przestarzały lub jest używany w specjalnych przypadkach lub niektórych dialektach
Pochodzi od czasownika.:

Bezokolicznik

Czas przeszły

Imiesłów

read

[riːd]

read

[red]

read
readen

[red]
[riːdn]
Czasowniki nieregularne