Learniv
▷ Odmiana (czas przeszły i 3 forma) PUT | Learniv.com
Learniv.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  put


Odmiana (czas przeszły i 3 forma) put

A1 Tłumaczenie: postawić, składać, złożyć, założyć, wkładać, wyrażać, ustawić, ustawiać, wypowiadać, kłaść, umieścić, wstawiać, wstawić, umieszczać, położyć, stawiać, przestawić, przestawiać, zamieścić, nasypać, nasypywać

Bezokolicznik

put

[pʊt]

Czas przeszły

put

[pʊt]

Imiesłów

put

putten *

[pʊt]
[pʊtn]


* Ten kształt jest przestarzały lub jest używany w specjalnych przypadkach lub niektórych dialektach
Powiązane czasowniki nieregularne:

Bezokolicznik

Czas przeszły

Imiesłów

input

[ˈɪnpʊt]

input

[ˈɪnpʊt]

input
inputten

[ˈɪnpʊt]
[ˈɪnpʊtn]

output

output
outputten

underput

underput
underputten


Koniugacja na czasownik nieregularny [put]

koniugacja jest tworzeniem pochodnych form czasownika z jego głównych części przez fleksję (zmiana formy zgodnie z regułami gramatyki). Na przykład czasownik „pęknięcie” może być skoniugowany w celu utworzenia słów pęknięcie, pęknięcia, pęknięcia, złamania i łamania.


Koniugacja terminowa jest stosowana tylko do przegięcia czasowników, a nie innych części mowy (fleksja rzeczowników i przymiotników jest znana jako deklinacja). Często ogranicza się również do oznaczania tworzenia skończonych form czasownika-można je nazywać formami sprzężonymi, w przeciwieństwie do form niefinaryzujących, takich jak bezokolicznik lub gerund, które zwykle nie są oznaczone przez większość z większości z Kategorie gramatyczne.


koniugacja jest również tradycyjną nazwą grupy czasowników, które mają podobny wzór koniugacji w określonym języku (klasa czasownika). Czasownik, który nie podąża za wszystkimi standardowymi wzorcami koniugacyjnymi języka, jest uważany za   ...   ... Więcej informacji

Obecny

I
put 
you
put 
he/she/it
puts 
we
put 
you
put 
they
put 

Niniejszy seryjne

I
am putting 
you
are putting 
he/she/it
is putting 
we
are putting 
you
are putting 
they
are putting 

Czas przeszły

I
put 
you
put 
he/she/it
put 
we
put 
you
put 
they
put 

Dotychczasowe seryjne

I
was putting 
you
were putting 
he/she/it
was putting 
we
were putting 
you
were putting 
they
were putting 

Present Perfect

I
have put 
you
have put 
he/she/it
has put 
we
have put 
you
have put 
they
have put 

Niniejszy seryjne

I
have been putting 
you
have been putting 
he/she/it
has been putting 
we
have been putting 
you
have been putting 
they
have been putting 

Past Perfect

I
had put 
you
had put 
he/she/it
had put 
we
had put 
you
had put 
they
had put 

Dotychczasowe seryjne

I
had been putting 
you
had been putting 
he/she/it
had been putting 
we
had been putting 
you
had been putting 
they
had been putting 

Przyszłość

I
will put 
you
will put 
he/she/it
will put 
we
will put 
you
will put 
they
will put 

Przyszłe ciągły

I
will be putting 
you
will be putting 
he/she/it
will be putting 
we
will be putting 
you
will be putting 
they
will be putting 

Future Perfect

I
will have put 
you
will have put 
he/she/it
will have put 
we
will have put 
you
will have put 
they
will have put 

Przyszłe doskonałe ciągły

I
will have been putting 
you
will have been putting 
he/she/it
will have been putting 
we
will have been putting 
you
will have been putting 
they
will have been putting 

Warunkowe
(Conditional)
na czasownik nieregularny [put]

Przyczynowość (zwana także przyczyną lub przyczyną i efektem) jest wpływem, na które jedno zdarzenie, proces, stan lub obiekt (a Przyczyna) Przyczynia się do produkcji innego zdarzenia, procesu, stanu lub obiektu (efektu), w którym przyczyna jest częściowo odpowiedzialna za efekt, a efekt częściowo zależy od przyczyny. Ogólnie rzecz biorąc, proces ma wiele przyczyn, o których mówi się, że są dla niego czynniki przyczynowe i wszystkie leżą w przeszłości. Efekt może z kolei być przyczyną lub przyczynowego czynnika wielu innych efektów, które wszystkie leżą w jego przyszłości.


Warunkowy nastrój (skrócone Cond) jest gramatycznym nastrój stosowany w zdaniach warunkowych w celu wyrażenia propozycji, której ważność zależy od pewnego stanu, prawdopodobnie alarmowego.

angielski nie ma refleksyjnego (morfologicznego) warunkowego nastroju, z wyjątkiem tak wielu czasowników modalnych, może, powinien i mógłby w niektórych kontekstach być uważane za warunkowe formy puszki, może, może, może, może, może, może, może, może, może, może, może, może, może, może, może, może, może, będzie i będzie odpowiednio. To, co nazywa się angielskim nastrojem warunkowym (lub po prostu warunkowym), powstaje peryfrastycznie za pomocą czasownika modalnego, w połączeniu z gołym bezokolicznikiem następującego czasownika. (Czasami powinien być stosowany zamiast tego z podmiotem pierwszej osoby - patrz i będzie.

  ...   ... Więcej informacji

Warunkowo obecny
(Conditional present)

I
would put 
you
would put 
he/she/it
would put 
we
would put 
you
would put 
they
would put 

Warunkowo występuje ciągła
(Conditional present progressive)

I
would be putting 
you
would be putting 
he/she/it
would be putting 
we
would be putting 
you
would be putting 
they
would be putting 

Warunkowe ostatni
(Conditional perfect)

I
would have put 
you
would have put 
he/she/it
would have put 
we
would have put 
you
would have put 
they
would have put 

Warunkowo przeszłości seryjne
(Conditional perfect progressive)

I
would have been putting 
you
would have been putting 
he/she/it
would have been putting 
we
would have been putting 
you
would have been putting 
they
would have been putting 

Skojarzone
(Subjunktiv)
na czasownik nieregularny [put]

Subjunctive to nastrój gramatyczny, cecha wypowiedzi, która wskazuje na stosunek mówcy do niego. Symnukcyjne formy czasowników są zwykle wykorzystywane do wyrażania różnych stanów nierzeczywistości, takich jak: życzenie, emocje, możliwość, osąd, opinia, obowiązek lub działanie, które jeszcze nie miało miejsca; Dokładne sytuacje, w których są one używane, różnią się w zależności od języka. Łącznik jest jednym z nastrojów Irrealis, które odnoszą się do tego, co niekoniecznie jest prawdziwe. Często jest to kontrastowe z orientacyjnym nastrój, który jest używany głównie w celu wskazania, że ​​coś jest faktem.


Symnuktywa występuje najczęściej, choć nie wyłącznie, w podrzędnych klauzulach, szczególnie, szczególnie w klauzulach podporządkowanych, szczególnie w klauzulach podporządkowanych, szczególnie w podporządkowanych klauzulach To jest. Przykłady trybu łączącego w języku angielskim znajdują się w zdaniach „Sugeruję, abyś był ostrożny” i „ważne jest, aby pozostała po twojej stronie.”


nastrój trybu łagodnego w języku angielskim jest A Typ klauzuli używany w niektórych kontekstach, które opisują możliwości nieczynne, np. „Bardzo ważne jest, abyś tu był” i „ważne jest, aby przybył wcześnie”. W języku angielskim łącznik jest raczej składniowy, a nie fleksyjny, ponieważ nie ma specyficznej formy czasownika. Raczej klauzule łączące rekrutują nagą formę czasownika, która jest również używana w różnych innych konstrukcjach.

  ...   ... Więcej informacji

Skojarzone obecny
(Present subjunctive)

I
put 
you
put 
he/she/it
put 
we
put 
you
put 
they
put 

Subjunctive przeszłości
(Past subjunctive)

I
put 
you
put 
he/she/it
put 
we
put 
you
put 
they
put 

Subjunctive present perfect
(Past perfect subjunctive)

I
had put 
you
had put 
he/she/it
had put 
we
had put 
you
had put 
they
had put 

Imperatywem
(Imperativ)
na czasownik nieregularny [put]

Imperatywnym nastrojem jest gramatycznym nastrojem, który tworzy polecenie lub żądanie.

Przykładem czasownika używanego w nastroju imperatywnym jest angielskie zdanie „Go”. Takie imperatywy oznaczają temat drugiej osoby (ty), ale niektóre inne języki mają również imperatywy pierwszoosobowe i trzeciej osoby, ze znaczeniem „Let's (zrób coś)” lub „pozwól im (zrobić coś)” (formy mogą alternatywnie nazywane kohortażem i jussive).

  ...   ... Więcej informacji

Imperatywem
(Imperativ)

I
put 
you
Let´s put 
he/she/it
put 
we
 
you
 
they
 

Bierny
(Participle)
na czasownik nieregularny [put]

W języku lingwistycznym A imiesłów (PTCP) jest formą czasownika niefinitowego, który zawiera doskonałe lub ciągłe aspekty gramatyczne w wielu czasach. Imiesłów może również funkcjonować jako przymiotnik lub przysłówek. Na przykład w „gotowanym ziemnionym ziemnionym” gotowanym jest przeszły imiesłów gotowania czasownika, pomijającym ziemniaka rzeczownika; W „Ran Us Ragged” Ragged jest przeszłym imiesłem szmaty czasownika, przysłówkowo kwalifikującego czasownik.

  ...   ... Więcej informacji

Obecny imiesłów
(Present participle)

I
putting 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Imiesłów
(Past participle)

I
put 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Czasowniki znaczeń
(Phrasal verbs)
na czasownik nieregularny [put]

put about

put across

put aside

put away

put back

put by

put down

put forth

put forward

put in

put off

put on

put out

put over

put through

put together

put under

put up

put up with

put uponCzasowniki nieregularne