Learniv
▷ Past Simple read | Learniv.com
Learniv.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  read  >  Czas przeszły


Past Simple read
Tłumaczenie: przeczytać, interpretować, czytać, czytywać, studiować, odczytać, poczytać
Jesteś na stronie dla czas przeszły read


Czas przeszły

read


[red]I
read 
you
read 
he/she/it
read 
we
read 
you
read 
they
read 


Bezokolicznik

read

Czasowniki nieregularne