Learniv
▷ Future Perfect read | Learniv.com
Learniv.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  read  >  Future Perfect


Future Perfect read
Tłumaczenie: przeczytać, interpretować, czytać, czytywać, studiować, odczytać, poczytać
Jesteś na stronie dla czas przeszły read


Future Perfect

I will have readI
will have read 
you
will have read 
he/she/it
will have read 
we
will have read 
you
will have read 
they
will have read 


Bezokolicznik

read

Czasowniki nieregularne