LEARNIV.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  read  >  Future Perfect


DEFAULT

Future Perfect read
Tłumaczenie: przeczytać, interpretować, czytać, czytywać, studiować, odczytać, poczytać

Future Perfect

I will have read


Jesteś na stronie dla czas przeszły read

Future Perfect (Future perfect)

I
will have read 
you
will have read 
he/she/it
will have read 
we
will have read 
you
will have read 
they
will have read 


Bezokolicznik

readCzasowniki nieregularne