LEARNIV.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  read  >  Past Perfect


DEFAULT

Past Perfect read
Tłumaczenie: przeczytać, interpretować, czytać, czytywać, studiować, odczytać, poczytać

Past Perfect

I had read


Jesteś na stronie dla czas przeszły read

Past Perfect (Past perfect)

I
had read 
you
had read 
he/she/it
had read 
we
had read 
you
had read 
they
had read 


Bezokolicznik

readCzasowniki nieregularne