Learniv
▷ Past Perfect read | Learniv.com
Learniv.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  read  >  Past Perfect


Past Perfect read
Tłumaczenie: przeczytać, interpretować, czytać, czytywać, studiować, odczytać, poczytać
Jesteś na stronie dla czas przeszły read


Past Perfect

I had readI
had read 
you
had read 
he/she/it
had read 
we
had read 
you
had read 
they
had read 


Bezokolicznik

read

Czasowniki nieregularne