Learniv
▷ Present Perfect read | Learniv.com
Learniv.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  read  >  Present Perfect


Present Perfect read
Tłumaczenie: przeczytać, interpretować, czytać, czytywać, studiować, odczytać, poczytać
Jesteś na stronie dla czas przeszły read


Present Perfect

I have readI
have read 
you
have read 
he/she/it
has read 
we
have read 
you
have read 
they
have read 


Bezokolicznik

read

Czasowniki nieregularne