Learniv
▷ Odmiana (czas przeszły i 3 forma) REFIND | Learniv.com
Learniv.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  refind


Odmiana (czas przeszły i 3 forma) refind

Bezokolicznik

refind

Czas przeszły

refound

refand *

Imiesłów

refound

refounden ** Ten kształt jest przestarzały lub jest używany w specjalnych przypadkach lub niektórych dialektach
Pochodzi od czasownika.:

Bezokolicznik

Czas przeszły

Imiesłów

find

[faɪnd]

found
fand

[faʊnd]
[fand]

found
founden

[faʊnd]
[faʊndn]
Czasowniki nieregularne