Learniv
▷ Future Perfect relearn | Learniv.com
Learniv.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  relearn  >  Future Perfect


Future Perfect relearn
Tłumaczenie: uczyć się ponownie, uczyć się na nowo
Jesteś na stronie dla czas przeszły relearn


Future Perfect

I will have relearnt; relearnedI
will have relearnt; relearned 
you
will have relearnt; relearned 
he/she/it
will have relearnt; relearned 
we
will have relearnt; relearned 
you
will have relearnt; relearned 
they
will have relearnt; relearned 


Bezokolicznik

relearn

Czasowniki nieregularne