Learniv
▷ Odmiana (czas przeszły i 3 forma) RESING | Learniv.com
Learniv.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  resing


Odmiana (czas przeszły i 3 forma) resing

Bezokolicznik

resing

Czas przeszły

resang

resung *

Imiesłów

resung

resungen ** Ten kształt jest przestarzały lub jest używany w specjalnych przypadkach lub niektórych dialektach
Pochodzi od czasownika.:

Bezokolicznik

Czas przeszły

Imiesłów

sing

[siŋ]

sang
sung

[sæŋ]
[saŋ]

sung
sungen

[saŋ]
[saŋn]
Czasowniki nieregularne