Learniv
▷ Odmiana (czas przeszły i 3 forma) RESIT | Learniv.com
Learniv.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  resit


Odmiana (czas przeszły i 3 forma) resit

Bezokolicznik

resit

Czas przeszły

resat

resate *

Imiesłów

resat

resitten ** Ten kształt jest przestarzały lub jest używany w specjalnych przypadkach lub niektórych dialektach
Pochodzi od czasownika.:

Bezokolicznik

Czas przeszły

Imiesłów

sit

[sɪt]

sat
sate

[sæt]
[seɪt]

sat
sitten

[sæt]
[sɪtn]
Czasowniki nieregularne