Learniv
▷ Odmiana (czas przeszły i 3 forma) RETHINK | Learniv.com
Learniv.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  rethink


Odmiana (czas przeszły i 3 forma) rethink

C1

Bezokolicznik

rethink

Czas przeszły

rethought

rethinked *

Imiesłów

rethought

rethinked ** Ten kształt jest przestarzały lub jest używany w specjalnych przypadkach lub niektórych dialektach
Pochodzi od czasownika.:

Bezokolicznik

Czas przeszły

Imiesłów

think

[θɪŋk]

thought
thinked

[θɔːt]
[θɪŋkəd]

thought
thinked

[θɔːt]
[θɪŋkəd]
Czasowniki nieregularne