LEARNIV.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  rewind


Odmiana (czas przeszły i 3 forma) rewind

C1

Bezokolicznik

rewind

Czas przeszły

rewound

Imiesłów

rewound

   
   


Pochodzi od czasownika.:

Bezokolicznik

Czas przeszły

Imiesłów

wind

[waɪnd]

wound

[waʊnd]

wound

[waʊnd]
Czasowniki nieregularne