Learniv
▷ Odmiana (czas przeszły i 3 forma) RIDE | Learniv.com
Learniv.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  ride


Odmiana (czas przeszły i 3 forma) ride

A1 Tłumaczenie: jeździć, jechać

Bezokolicznik

ride

[raɪd]

Czas przeszły

rode

rid *

[rəʊd]
[rid]

Imiesłów

ridden

rid *

[rɪdn]
[rid]


* Ten kształt jest przestarzały lub jest używany w specjalnych przypadkach lub niektórych dialektach
Powiązane czasowniki nieregularne:

Bezokolicznik

Czas przeszły

Imiesłów

outrode
outrid

outridden
outrid

overrode
overrid

overridden
overrid


Koniugacja na czasownik nieregularny [ride]

koniugacja jest tworzeniem pochodnych form czasownika z jego głównych części przez fleksję (zmiana formy zgodnie z regułami gramatyki). Na przykład czasownik „pęknięcie” może być skoniugowany w celu utworzenia słów pęknięcie, pęknięcia, pęknięcia, złamania i łamania.


Koniugacja terminowa jest stosowana tylko do przegięcia czasowników, a nie innych części mowy (fleksja rzeczowników i przymiotników jest znana jako deklinacja). Często ogranicza się również do oznaczania tworzenia skończonych form czasownika-można je nazywać formami sprzężonymi, w przeciwieństwie do form niefinaryzujących, takich jak bezokolicznik lub gerund, które zwykle nie są oznaczone przez większość z większości z Kategorie gramatyczne.


koniugacja jest również tradycyjną nazwą grupy czasowników, które mają podobny wzór koniugacji w określonym języku (klasa czasownika). Czasownik, który nie podąża za wszystkimi standardowymi wzorcami koniugacyjnymi języka, jest uważany za   ...   ... Więcej informacji

Obecny

I
ride 
you
ride 
he/she/it
rides 
we
ride 
you
ride 
they
ride 

Niniejszy seryjne

I
am riding 
you
are riding 
he/she/it
is riding 
we
are riding 
you
are riding 
they
are riding 

Czas przeszły

I
rode 
you
rode 
he/she/it
rode 
we
rode 
you
rode 
they
rode 

Dotychczasowe seryjne

I
was riding 
you
were riding 
he/she/it
was riding 
we
were riding 
you
were riding 
they
were riding 

Present Perfect

I
have ridden 
you
have ridden 
he/she/it
has ridden 
we
have ridden 
you
have ridden 
they
have ridden 

Niniejszy seryjne

I
have been riding 
you
have been riding 
he/she/it
has been riding 
we
have been riding 
you
have been riding 
they
have been riding 

Past Perfect

I
had ridden 
you
had ridden 
he/she/it
had ridden 
we
had ridden 
you
had ridden 
they
had ridden 

Dotychczasowe seryjne

I
had been riding 
you
had been riding 
he/she/it
had been riding 
we
had been riding 
you
had been riding 
they
had been riding 

Przyszłość

I
will ride 
you
will ride 
he/she/it
will ride 
we
will ride 
you
will ride 
they
will ride 

Przyszłe ciągły

I
will be riding 
you
will be riding 
he/she/it
will be riding 
we
will be riding 
you
will be riding 
they
will be riding 

Future Perfect

I
will have ridden 
you
will have ridden 
he/she/it
will have ridden 
we
will have ridden 
you
will have ridden 
they
will have ridden 

Przyszłe doskonałe ciągły

I
will have been riding 
you
will have been riding 
he/she/it
will have been riding 
we
will have been riding 
you
will have been riding 
they
will have been riding 

Warunkowe
(Conditional)
na czasownik nieregularny [ride]

Przyczynowość (zwana także przyczyną lub przyczyną i efektem) jest wpływem, na które jedno zdarzenie, proces, stan lub obiekt (a Przyczyna) Przyczynia się do produkcji innego zdarzenia, procesu, stanu lub obiektu (efektu), w którym przyczyna jest częściowo odpowiedzialna za efekt, a efekt częściowo zależy od przyczyny. Ogólnie rzecz biorąc, proces ma wiele przyczyn, o których mówi się, że są dla niego czynniki przyczynowe i wszystkie leżą w przeszłości. Efekt może z kolei być przyczyną lub przyczynowego czynnika wielu innych efektów, które wszystkie leżą w jego przyszłości.


Warunkowy nastrój (skrócone Cond) jest gramatycznym nastrój stosowany w zdaniach warunkowych w celu wyrażenia propozycji, której ważność zależy od pewnego stanu, prawdopodobnie alarmowego.

angielski nie ma refleksyjnego (morfologicznego) warunkowego nastroju, z wyjątkiem tak wielu czasowników modalnych, może, powinien i mógłby w niektórych kontekstach być uważane za warunkowe formy puszki, może, może, może, może, może, może, może, może, może, może, może, może, może, może, może, może, może, będzie i będzie odpowiednio. To, co nazywa się angielskim nastrojem warunkowym (lub po prostu warunkowym), powstaje peryfrastycznie za pomocą czasownika modalnego, w połączeniu z gołym bezokolicznikiem następującego czasownika. (Czasami powinien być stosowany zamiast tego z podmiotem pierwszej osoby - patrz i będzie.

  ...   ... Więcej informacji

Warunkowo obecny
(Conditional present)

I
would ride 
you
would ride 
he/she/it
would ride 
we
would ride 
you
would ride 
they
would ride 

Warunkowo występuje ciągła
(Conditional present progressive)

I
would be riding 
you
would be riding 
he/she/it
would be riding 
we
would be riding 
you
would be riding 
they
would be riding 

Warunkowe ostatni
(Conditional perfect)

I
would have ridden 
you
would have ridden 
he/she/it
would have ridden 
we
would have ridden 
you
would have ridden 
they
would have ridden 

Warunkowo przeszłości seryjne
(Conditional perfect progressive)

I
would have been riding 
you
would have been riding 
he/she/it
would have been riding 
we
would have been riding 
you
would have been riding 
they
would have been riding 

Skojarzone
(Subjunktiv)
na czasownik nieregularny [ride]

Subjunctive to nastrój gramatyczny, cecha wypowiedzi, która wskazuje na stosunek mówcy do niego. Symnukcyjne formy czasowników są zwykle wykorzystywane do wyrażania różnych stanów nierzeczywistości, takich jak: życzenie, emocje, możliwość, osąd, opinia, obowiązek lub działanie, które jeszcze nie miało miejsca; Dokładne sytuacje, w których są one używane, różnią się w zależności od języka. Łącznik jest jednym z nastrojów Irrealis, które odnoszą się do tego, co niekoniecznie jest prawdziwe. Często jest to kontrastowe z orientacyjnym nastrój, który jest używany głównie w celu wskazania, że ​​coś jest faktem.


Symnuktywa występuje najczęściej, choć nie wyłącznie, w podrzędnych klauzulach, szczególnie, szczególnie w klauzulach podporządkowanych, szczególnie w klauzulach podporządkowanych, szczególnie w podporządkowanych klauzulach To jest. Przykłady trybu łączącego w języku angielskim znajdują się w zdaniach „Sugeruję, abyś był ostrożny” i „ważne jest, aby pozostała po twojej stronie.”


nastrój trybu łagodnego w języku angielskim jest A Typ klauzuli używany w niektórych kontekstach, które opisują możliwości nieczynne, np. „Bardzo ważne jest, abyś tu był” i „ważne jest, aby przybył wcześnie”. W języku angielskim łącznik jest raczej składniowy, a nie fleksyjny, ponieważ nie ma specyficznej formy czasownika. Raczej klauzule łączące rekrutują nagą formę czasownika, która jest również używana w różnych innych konstrukcjach.

  ...   ... Więcej informacji

Skojarzone obecny
(Present subjunctive)

I
ride 
you
ride 
he/she/it
ride 
we
ride 
you
ride 
they
ride 

Subjunctive przeszłości
(Past subjunctive)

I
rode 
you
rode 
he/she/it
rode 
we
rode 
you
rode 
they
rode 

Subjunctive present perfect
(Past perfect subjunctive)

I
had ridden 
you
had ridden 
he/she/it
had ridden 
we
had ridden 
you
had ridden 
they
had ridden 

Imperatywem
(Imperativ)
na czasownik nieregularny [ride]

Imperatywnym nastrojem jest gramatycznym nastrojem, który tworzy polecenie lub żądanie.

Przykładem czasownika używanego w nastroju imperatywnym jest angielskie zdanie „Go”. Takie imperatywy oznaczają temat drugiej osoby (ty), ale niektóre inne języki mają również imperatywy pierwszoosobowe i trzeciej osoby, ze znaczeniem „Let's (zrób coś)” lub „pozwól im (zrobić coś)” (formy mogą alternatywnie nazywane kohortażem i jussive).

  ...   ... Więcej informacji

Imperatywem
(Imperativ)

I
ride 
you
Let´s ride 
he/she/it
ride 
we
 
you
 
they
 

Bierny
(Participle)
na czasownik nieregularny [ride]

W języku lingwistycznym A imiesłów (PTCP) jest formą czasownika niefinitowego, który zawiera doskonałe lub ciągłe aspekty gramatyczne w wielu czasach. Imiesłów może również funkcjonować jako przymiotnik lub przysłówek. Na przykład w „gotowanym ziemnionym ziemnionym” gotowanym jest przeszły imiesłów gotowania czasownika, pomijającym ziemniaka rzeczownika; W „Ran Us Ragged” Ragged jest przeszłym imiesłem szmaty czasownika, przysłówkowo kwalifikującego czasownik.

  ...   ... Więcej informacji

Obecny imiesłów
(Present participle)

I
riding 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Imiesłów
(Past participle)

I
ridden 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Czasowniki znaczeń
(Phrasal verbs)
na czasownik nieregularny [ride]

ride about

ride around

ride down

ride out

ride up

read up

read up on

put forth

put forward

put in

put off

put on

put out

put over

put through

put together

put under

put up

put up with

put uponCzasowniki nieregularne