LEARNIV.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  shape


Odmiana (czas przeszły i 3 forma) shape

Bezokolicznik

shape

Czas przeszły

shaped

shope *

Imiesłów

shaped

shapen ** Ten kształt jest przestarzały lub jest używany w specjalnych przypadkach lub niektórych dialektach


   
   


Powiązane czasowniki nieregularne:

Bezokolicznik

Czas przeszły

Imiesłów

forshaped
forshope

forshaped
forshapen

misshaped
misshope

misshaped
misshapen
Czasowniki nieregularne