Learniv
▷ Odmiana (czas przeszły i 3 forma) SHAVE | Learniv.com
Learniv.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  shave


Odmiana (czas przeszły i 3 forma) shave

B1

Bezokolicznik

shave

[ʃeɪv]

Czas przeszły

shaved

shove *

[ʃeɪvd]
[ʃəʊv]

Imiesłów

shaved

shaven

[ʃeɪvd]
[ʃeɪvn]


* Ten kształt jest przestarzały lub jest używany w specjalnych przypadkach lub niektórych dialektach

Czasowniki nieregularne