Learniv
▷ Past Simple shit | Learniv.com
Learniv.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  shit  >  Czas przeszły


Past Simple shit
Tłumaczenie: posrać się, srać, nasrać, zasrać, zasrywać
Jesteś na stronie dla czas przeszły shit


Czas przeszły

shit

shitted

shat

I
shit 
you
shit 
he/she/it
shit 
we
shit 
you
shit 
they
shit 


Bezokolicznik

shit

Czasowniki nieregularne