Learniv
▷ Imiesłów czasu przeszłego shit | Learniv.com
Learniv.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  shit  >  Imiesłów


Imiesłów czasu przeszłego shit
Tłumaczenie: posrać się, srać, nasrać, zasrać, zasrywać

Imiesłów

shit

shitted

shat

shitten *
* Ten kształt jest przestarzały lub jest używany w specjalnych przypadkach lub niektórych dialektach
Jesteś na stronie dla czas przeszły shit

Bierny
(Participle)
na czasownik nieregularny [shit]

W języku lingwistycznym A imiesłów (PTCP) jest formą czasownika niefinitowego, który zawiera doskonałe lub ciągłe aspekty gramatyczne w wielu czasach. Imiesłów może również funkcjonować jako przymiotnik lub przysłówek. Na przykład w „gotowanym ziemnionym ziemnionym” gotowanym jest przeszły imiesłów gotowania czasownika, pomijającym ziemniaka rzeczownika; W „Ran Us Ragged” Ragged jest przeszłym imiesłem szmaty czasownika, przysłówkowo kwalifikującego czasownik.

  ...   ... Więcej informacji

Obecny imiesłów
(Present participle)

shitting 


Bezokolicznik

shit
Czasowniki nieregularne