Learniv
▷ Past Perfect show | Learniv.com
Learniv.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  show  >  Past Perfect


Past Perfect show
Tłumaczenie: wyjaśniać, wyjaśnić, prowadzić, wyświadczyć, prezentować, wykazywać, wykazać, ukazać, okazać, objawiać, objawić, zobrazować, oświadczać, obwieścić, obwieszczać, pokazać, wyświetlić, wyświetlać, pokazywać, ujawnić, ujawniać, sprezentować, uwidocznić, uwida
Jesteś na stronie dla czas przeszły show


Past Perfect

I had shown; showedI
had shown; showed 
you
had shown; showed 
he/she/it
had shown; showed 
we
had shown; showed 
you
had shown; showed 
they
had shown; showed 


Bezokolicznik

show

Czasowniki nieregularne