Learniv
▷ Odmiana (czas przeszły i 3 forma) SIGHT-READ | Learniv.com
Learniv.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  sight-read


Odmiana (czas przeszły i 3 forma) sight-read

Bezokolicznik

sight-read

Czas przeszły

sight-read

Imiesłów

sight-read

sight-readen ** Ten kształt jest przestarzały lub jest używany w specjalnych przypadkach lub niektórych dialektach
Pochodzi od czasownika.:

Bezokolicznik

Czas przeszły

Imiesłów

read

[riːd]

read

[red]

read
readen

[red]
[riːdn]
Czasowniki nieregularne