Learniv
▷ Odmiana (czas przeszły i 3 forma) STARVE | Learniv.com
Learniv.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  starve


Odmiana (czas przeszły i 3 forma) starve

C1

Bezokolicznik

starve

Czas przeszły

starved

starf *

storve *

Imiesłów

starved

storven ** Ten kształt jest przestarzały lub jest używany w specjalnych przypadkach lub niektórych dialektach
** Ten czasownik (we wszystkich postaciach) jest przestarzały lub jest używany tylko w niektórych dialektach i szczególnych przypadkach

Czasowniki nieregularne