Learniv
▷ Odmiana (czas przeszły i 3 forma) SUNBURN | Learniv.com
Learniv.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  sunburn


Odmiana (czas przeszły i 3 forma) sunburn

B2

Bezokolicznik

sunburn

[ˈsʌnbɜːn]

Czas przeszły

sunburned

sunburnt

[ˈsʌnbɜːnd]
[ˈsʌnbɜːnt]

Imiesłów

sunburned

sunburnt

[ˈsʌnbɜːnd]
[ˈsʌnbɜːnt]


Pochodzi od czasownika.:

Bezokolicznik

Czas przeszły

Imiesłów

burn

[bɜːn]

burned
burnt

[bɜːnd]
[bɜːnt]

burned
burnt

[bɜːnd]
[bɜːnt]
Czasowniki nieregularne