Learniv
▷ Odmiana (czas przeszły i 3 forma) TEE ** | Learniv.com
Learniv.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  tee


Odmiana (czas przeszły i 3 forma) tee **

Bezokolicznik

tee **

Czas przeszły

teed

Imiesłów

teed** Ten czasownik (we wszystkich postaciach) jest przestarzały lub jest używany tylko w niektórych dialektach i szczególnych przypadkach
Powiązane czasowniki nieregularne:

Bezokolicznik

Czas przeszły

Imiesłów

beteed
betow

beteed
betow

forteed
fortow

forteed
fortow
Czasowniki nieregularne