Learniv
▷ Odmiana (czas przeszły i 3 forma) TOSWINK | Learniv.com
Learniv.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  toswink


Odmiana (czas przeszły i 3 forma) toswink

Bezokolicznik

toswink

Czas przeszły

toswank

Imiesłów

toswunk

toswunkenPochodzi od czasownika.:

Bezokolicznik

Czas przeszły

Imiesłów

swank
swonk
swinkt
swinked

swunk
swunken
swonken
swinkt
swinked
Czasowniki nieregularne