Learniv
▷ Imiesłów czasu przeszłego unlearn | Learniv.com
Learniv.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  unlearn  >  Imiesłów


Imiesłów czasu przeszłego unlearn

Imiesłów

unlearned

unlearnt
Jesteś na stronie dla czas przeszły unlearn

Bierny
(Participle)
na czasownik nieregularny [unlearn]

W języku lingwistycznym A imiesłów (PTCP) jest formą czasownika niefinitowego, który zawiera doskonałe lub ciągłe aspekty gramatyczne w wielu czasach. Imiesłów może również funkcjonować jako przymiotnik lub przysłówek. Na przykład w „gotowanym ziemnionym ziemnionym” gotowanym jest przeszły imiesłów gotowania czasownika, pomijającym ziemniaka rzeczownika; W „Ran Us Ragged” Ragged jest przeszłym imiesłem szmaty czasownika, przysłówkowo kwalifikującego czasownik.

  ...   ... Więcej informacji

Obecny imiesłów
(Present participle)

unlearning 


Bezokolicznik

unlearn
Czasowniki nieregularne