Learniv
▷ Odmiana (czas przeszły i 3 forma) UPSET | Learniv.com
Learniv.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  upset


Odmiana (czas przeszły i 3 forma) upset

B2 Tłumaczenie: zdenerwować, wzburzyć, niepokoić, denerwować, rozregulować

Bezokolicznik

upset

[ˌʌpˈset]

Czas przeszły

upset

[ˌʌpˈset]

Imiesłów

upset

upsetten *

[ˌʌpˈset]
[ˌʌpˈsetn]


* Ten kształt jest przestarzały lub jest używany w specjalnych przypadkach lub niektórych dialektach
Pochodzi od czasownika.:

Bezokolicznik

Czas przeszły

Imiesłów

set

[set]

set

[set]

set
setten

[set]
[setn]


Koniugacja na czasownik nieregularny [upset]

koniugacja jest tworzeniem pochodnych form czasownika z jego głównych części przez fleksję (zmiana formy zgodnie z regułami gramatyki). Na przykład czasownik „pęknięcie” może być skoniugowany w celu utworzenia słów pęknięcie, pęknięcia, pęknięcia, złamania i łamania.


Koniugacja terminowa jest stosowana tylko do przegięcia czasowników, a nie innych części mowy (fleksja rzeczowników i przymiotników jest znana jako deklinacja). Często ogranicza się również do oznaczania tworzenia skończonych form czasownika-można je nazywać formami sprzężonymi, w przeciwieństwie do form niefinaryzujących, takich jak bezokolicznik lub gerund, które zwykle nie są oznaczone przez większość z większości z Kategorie gramatyczne.


koniugacja jest również tradycyjną nazwą grupy czasowników, które mają podobny wzór koniugacji w określonym języku (klasa czasownika). Czasownik, który nie podąża za wszystkimi standardowymi wzorcami koniugacyjnymi języka, jest uważany za   ...   ... Więcej informacji

Obecny

I
upset 
you
upset 
he/she/it
upsets 
we
upset 
you
upset 
they
upset 

Niniejszy seryjne

I
am upsetting 
you
are upsetting 
he/she/it
is upsetting 
we
are upsetting 
you
are upsetting 
they
are upsetting 

Czas przeszły

I
upset 
you
upset 
he/she/it
upset 
we
upset 
you
upset 
they
upset 

Dotychczasowe seryjne

I
was upsetting 
you
were upsetting 
he/she/it
was upsetting 
we
were upsetting 
you
were upsetting 
they
were upsetting 

Present Perfect

I
have upset 
you
have upset 
he/she/it
has upset 
we
have upset 
you
have upset 
they
have upset 

Niniejszy seryjne

I
have been upsetting 
you
have been upsetting 
he/she/it
has been upsetting 
we
have been upsetting 
you
have been upsetting 
they
have been upsetting 

Past Perfect

I
had upset 
you
had upset 
he/she/it
had upset 
we
had upset 
you
had upset 
they
had upset 

Dotychczasowe seryjne

I
had been upsetting 
you
had been upsetting 
he/she/it
had been upsetting 
we
had been upsetting 
you
had been upsetting 
they
had been upsetting 

Przyszłość

I
will upset 
you
will upset 
he/she/it
will upset 
we
will upset 
you
will upset 
they
will upset 

Przyszłe ciągły

I
will be upsetting 
you
will be upsetting 
he/she/it
will be upsetting 
we
will be upsetting 
you
will be upsetting 
they
will be upsetting 

Future Perfect

I
will have upset 
you
will have upset 
he/she/it
will have upset 
we
will have upset 
you
will have upset 
they
will have upset 

Przyszłe doskonałe ciągły

I
will have been upsetting 
you
will have been upsetting 
he/she/it
will have been upsetting 
we
will have been upsetting 
you
will have been upsetting 
they
will have been upsetting 

Warunkowe
(Conditional)
na czasownik nieregularny [upset]

Przyczynowość (zwana także przyczyną lub przyczyną i efektem) jest wpływem, na które jedno zdarzenie, proces, stan lub obiekt (a Przyczyna) Przyczynia się do produkcji innego zdarzenia, procesu, stanu lub obiektu (efektu), w którym przyczyna jest częściowo odpowiedzialna za efekt, a efekt częściowo zależy od przyczyny. Ogólnie rzecz biorąc, proces ma wiele przyczyn, o których mówi się, że są dla niego czynniki przyczynowe i wszystkie leżą w przeszłości. Efekt może z kolei być przyczyną lub przyczynowego czynnika wielu innych efektów, które wszystkie leżą w jego przyszłości.


Warunkowy nastrój (skrócone Cond) jest gramatycznym nastrój stosowany w zdaniach warunkowych w celu wyrażenia propozycji, której ważność zależy od pewnego stanu, prawdopodobnie alarmowego.

angielski nie ma refleksyjnego (morfologicznego) warunkowego nastroju, z wyjątkiem tak wielu czasowników modalnych, może, powinien i mógłby w niektórych kontekstach być uważane za warunkowe formy puszki, może, może, może, może, może, może, może, może, może, może, może, może, może, może, może, może, może, będzie i będzie odpowiednio. To, co nazywa się angielskim nastrojem warunkowym (lub po prostu warunkowym), powstaje peryfrastycznie za pomocą czasownika modalnego, w połączeniu z gołym bezokolicznikiem następującego czasownika. (Czasami powinien być stosowany zamiast tego z podmiotem pierwszej osoby - patrz i będzie.

  ...   ... Więcej informacji

Warunkowo obecny
(Conditional present)

I
would upset 
you
would upset 
he/she/it
would upset 
we
would upset 
you
would upset 
they
would upset 

Warunkowo występuje ciągła
(Conditional present progressive)

I
would be upsetting 
you
would be upsetting 
he/she/it
would be upsetting 
we
would be upsetting 
you
would be upsetting 
they
would be upsetting 

Warunkowe ostatni
(Conditional perfect)

I
would have upset 
you
would have upset 
he/she/it
would have upset 
we
would have upset 
you
would have upset 
they
would have upset 

Warunkowo przeszłości seryjne
(Conditional perfect progressive)

I
would have been upsetting 
you
would have been upsetting 
he/she/it
would have been upsetting 
we
would have been upsetting 
you
would have been upsetting 
they
would have been upsetting 

Skojarzone
(Subjunktiv)
na czasownik nieregularny [upset]

Subjunctive to nastrój gramatyczny, cecha wypowiedzi, która wskazuje na stosunek mówcy do niego. Symnukcyjne formy czasowników są zwykle wykorzystywane do wyrażania różnych stanów nierzeczywistości, takich jak: życzenie, emocje, możliwość, osąd, opinia, obowiązek lub działanie, które jeszcze nie miało miejsca; Dokładne sytuacje, w których są one używane, różnią się w zależności od języka. Łącznik jest jednym z nastrojów Irrealis, które odnoszą się do tego, co niekoniecznie jest prawdziwe. Często jest to kontrastowe z orientacyjnym nastrój, który jest używany głównie w celu wskazania, że ​​coś jest faktem.


Symnuktywa występuje najczęściej, choć nie wyłącznie, w podrzędnych klauzulach, szczególnie, szczególnie w klauzulach podporządkowanych, szczególnie w klauzulach podporządkowanych, szczególnie w podporządkowanych klauzulach To jest. Przykłady trybu łączącego w języku angielskim znajdują się w zdaniach „Sugeruję, abyś był ostrożny” i „ważne jest, aby pozostała po twojej stronie.”


nastrój trybu łagodnego w języku angielskim jest A Typ klauzuli używany w niektórych kontekstach, które opisują możliwości nieczynne, np. „Bardzo ważne jest, abyś tu był” i „ważne jest, aby przybył wcześnie”. W języku angielskim łącznik jest raczej składniowy, a nie fleksyjny, ponieważ nie ma specyficznej formy czasownika. Raczej klauzule łączące rekrutują nagą formę czasownika, która jest również używana w różnych innych konstrukcjach.

  ...   ... Więcej informacji

Skojarzone obecny
(Present subjunctive)

I
upset 
you
upset 
he/she/it
upset 
we
upset 
you
upset 
they
upset 

Subjunctive przeszłości
(Past subjunctive)

I
upset 
you
upset 
he/she/it
upset 
we
upset 
you
upset 
they
upset 

Subjunctive present perfect
(Past perfect subjunctive)

I
had upset 
you
had upset 
he/she/it
had upset 
we
had upset 
you
had upset 
they
had upset 

Imperatywem
(Imperativ)
na czasownik nieregularny [upset]

Imperatywnym nastrojem jest gramatycznym nastrojem, który tworzy polecenie lub żądanie.

Przykładem czasownika używanego w nastroju imperatywnym jest angielskie zdanie „Go”. Takie imperatywy oznaczają temat drugiej osoby (ty), ale niektóre inne języki mają również imperatywy pierwszoosobowe i trzeciej osoby, ze znaczeniem „Let's (zrób coś)” lub „pozwól im (zrobić coś)” (formy mogą alternatywnie nazywane kohortażem i jussive).

  ...   ... Więcej informacji

Imperatywem
(Imperativ)

I
upset 
you
Let´s upset 
he/she/it
upset 
we
 
you
 
they
 

Bierny
(Participle)
na czasownik nieregularny [upset]

W języku lingwistycznym A imiesłów (PTCP) jest formą czasownika niefinitowego, który zawiera doskonałe lub ciągłe aspekty gramatyczne w wielu czasach. Imiesłów może również funkcjonować jako przymiotnik lub przysłówek. Na przykład w „gotowanym ziemnionym ziemnionym” gotowanym jest przeszły imiesłów gotowania czasownika, pomijającym ziemniaka rzeczownika; W „Ran Us Ragged” Ragged jest przeszłym imiesłem szmaty czasownika, przysłówkowo kwalifikującego czasownik.

  ...   ... Więcej informacji

Obecny imiesłów
(Present participle)

I
upsetting 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Imiesłów
(Past participle)

I
upset 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 Czasowniki nieregularne