Learniv
▷ Odmiana (czas przeszły i 3 forma) UPSWELL | Learniv.com
Learniv.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  upswell


Odmiana (czas przeszły i 3 forma) upswell

Bezokolicznik

upswell

Czas przeszły

upswelled

upswole *

upswelt *

Imiesłów

upswollen

upswelled** Ten czasownik (we wszystkich postaciach) jest przestarzały lub jest używany tylko w niektórych dialektach i szczególnych przypadkach
Pochodzi od czasownika.:

Bezokolicznik

Czas przeszły

Imiesłów

swell

[swel]

swelled
swole
swelt

[sweld]
[ˈswəʊl]
[swelt]

swelled
swollen

[sweld]
[ˈswəʊlən]
Czasowniki nieregularne