Learniv
▷ Odmiana (czas przeszły i 3 forma) UPTAKE ** | Learniv.com
Learniv.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  uptake


Odmiana (czas przeszły i 3 forma) uptake **

Bezokolicznik

uptake **

Czas przeszły

uptook

uptaked *

Imiesłów

uptaken* Ten kształt jest przestarzały lub jest używany w specjalnych przypadkach lub niektórych dialektach
** Ten czasownik (we wszystkich postaciach) jest przestarzały lub jest używany tylko w niektórych dialektach i szczególnych przypadkach
Pochodzi od czasownika.:

Bezokolicznik

Czas przeszły

Imiesłów

take

[teɪk]

took
taked

[tʊk]
[teɪkəd]

taken

[ˈteɪkən]
Czasowniki nieregularne