Learniv
▷ Odmiana (czas przeszły i 3 forma) UPTEAR | Learniv.com
Learniv.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  uptear


Odmiana (czas przeszły i 3 forma) uptear

Bezokolicznik

uptear

Czas przeszły

uptore

Imiesłów

uptornPochodzi od czasownika.:

Bezokolicznik

Czas przeszły

Imiesłów

tear

[tɛə]

tore

[tɔː]

torn

[tɔːn]
Czasowniki nieregularne