Learniv
▷ Odmiana (czas przeszły i 3 forma) UPTHROW | Learniv.com
Learniv.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  upthrow


Odmiana (czas przeszły i 3 forma) upthrow

Bezokolicznik

upthrow

Czas przeszły

upthrew

upthrowed *

Imiesłów

upthrew

upthrowed ** Ten kształt jest przestarzały lub jest używany w specjalnych przypadkach lub niektórych dialektach
Pochodzi od czasownika.:

Bezokolicznik

Czas przeszły

Imiesłów

throw

[θrəʊ]

threw
throwed

[θruː]
[θrəʊd]

threw
throwed

[θruː]
[θrəʊd]
Czasowniki nieregularne