LEARNIV.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  withgo


Odmiana (czas przeszły i 3 forma) withgo **

Bezokolicznik

withgo **

Czas przeszły

withwent

Imiesłów

withgone** Ten czasownik (we wszystkich postaciach) jest przestarzały lub jest używany tylko w niektórych dialektach i szczególnych przypadkach


   
   Czasowniki nieregularne