Learniv
▷ Odmiana (czas przeszły i 3 forma) WITHSET ** | Learniv.com
Learniv.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  withset


Odmiana (czas przeszły i 3 forma) withset **

Bezokolicznik

withset **

Czas przeszły

withset

Imiesłów

withset

withsetten *



* Ten kształt jest przestarzały lub jest używany w specjalnych przypadkach lub niektórych dialektach
** Ten czasownik (we wszystkich postaciach) jest przestarzały lub jest używany tylko w niektórych dialektach i szczególnych przypadkach




Pochodzi od czasownika.:

Bezokolicznik

Czas przeszły

Imiesłów

set

[set]

set

[set]

set
setten

[set]
[setn]












Czasowniki nieregularne