Learniv
▷ Odmiana (czas przeszły i 3 forma) WITHTAKE ** | Learniv.com
Learniv.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  withtake


Odmiana (czas przeszły i 3 forma) withtake **

Bezokolicznik

withtake **

Czas przeszły

withtook

Imiesłów

withtaken** Ten czasownik (we wszystkich postaciach) jest przestarzały lub jest używany tylko w niektórych dialektach i szczególnych przypadkach
Pochodzi od czasownika.:

Bezokolicznik

Czas przeszły

Imiesłów

take

[teɪk]

took
taked

[tʊk]
[teɪkəd]

taken

[ˈteɪkən]
Czasowniki nieregularne