LEARNIV.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  burst  >  Future Perfect


DEFAULT DC

Future Perfect burst
Tłumaczenie: pękać, wybuchać, wybuchnąć, trzasnąć, wysadzić, eksplodować, pęknąć, rozbić na części

Future Perfect

I will have burst


Jesteś na stronie dla czas przeszły burst

Future Perfect (Future perfect)

I
will have burst 
you
will have burst 
he/she/it
will have burst 
we
will have burst 
you
will have burst 
they
will have burst 


Bezokolicznik

burst

Czasowniki nieregularne