Learniv
Learniv
▷ Koniugacja czasowników czasowniki regularne | Learniv.com
learniv.com  >  pl  >  Koniugacja czasowników czasowniki regularne

Koniugacja czasowników czasowniki regularne

abolished
abolished
usunąć, zlikwidować, likwidować, znieść, skasować, obalać
aborted
aborted
przerwać, wycierać, zaniechać, zeskrobywać, zrezygnować, zdzierać, nie udać się, nie powieść się, dokonać aborcji, poronić, usunąć ciążę, przerywać, zatrzymywać, anulować, nie rozwinąć się, ulec zahamowaniu, obumrzeć
abounded
abounded
obfitować, mnożyć się, plenić się, być w obfitości, występować obficie
abridged
abridged
zredukować, skracać, skrócić, odebrać przywilej
absconded
absconded
uciec, zbiec, ulotnić
absorbed
absorbed
absorbować, przyswajać, wchłaniać, wchłonąć, pochłaniać, zaprzątać, dysponować, pogrążyć, nasiąkać, zaprzątnąć, wciągnąć, wciągać
abstained
abstained
powstrzymywać się, wstrzymać się, wstrzymywać się
abused
abused
wykorzystywać, obrażać, molestować, nadużywać, maltretować, nadużyć, zamęczać, znęcać się, lżyć, wyzywać, wyzwać
accelerated
accelerated
przyśpieszyć, napędzać, przyśpieszać, przyspieszyć
accepted
accepted
zaakceptować, przyjmować, przyjąć, akceptować, pogodzić się
acclaimed
acclaimed
darzyć uznaniem, przyjmować z uznaniem
acclimated
acclimated
przystosować, przystosowywać, zaaklimatyzować się, przystosować się
accommodated
accommodated
dostosować, zakwaterować, ulokować, przystosować, zmieścić, pomieścić, dać dach nad głową, dawać dach nad głową, wyjść naprzeciw, dopasować się, dopasowywać się, udzielić, zaofiarować, wyświadczyć, godzić, pogodzić, uwzględniać, uwzględnić, zadowolić, zad
accompanied
accompanied
odprowadzać, przygrywać, towarzyszyć, odprowadzić, podprowadzić, wtórować, akompaniować
accomplished
accomplished
dokazywać, wypełniać, wykonać, zrealizować, dokonać, zdziałać, wypełnić, uzyskać, osiągnąć, osiągać, spełnić, dokazać, urzeczywistniać
accorded
accorded
pozwalać, być w zgodzie
accosted
accosted
zaczepiać, zagadnąć, zaczepić
accounted
accounted
uwzględniać, mniemać, sądzić, uwzględnić, wierzyć
accredited
accredited
wierzyć, akredytować
accumulated
accumulated
zbierać, zebrać, gromadzić się, zgromadzić się, kumulować, akumulować, piętrzyć się, skumulować, skumulować się, zgromadzać się, pomnażać, nawarstwiać się, nawarstwić się, pomnożyć
accused
accused
oskarżać, winić, oskarżyć, zarzucać, zarzucić
accustomed
accustomed
oswajać, przyzwyczaić, oswoić, przyzwyczajać, mieć zwyczaj, być w zwyczaju, wdrażać, wdrożyć
ached
ached
boleć, dolegać, poboleć
achieved
achieved
dokazywać, wykonać, zrealizować, uzyskać, osiągnąć, osiągać, spełnić, dokazać, urzeczywistniać, robić, czynić, odnieść, odnosić
acidified
acidified
zakwaszać
acknowledged
acknowledged
uznać, uznawać, wyznawać, kwitować, potwierdzić, skwitować, wyrazić podziękowanie, przyjąć do wiadomości, przyjmować, przyjąć, przyznawać się, pogodzić się z, potwierdzać odbiór, potwierdzić odbiór, przywitać się, godzić się z, przyznawać, przyznać, pozdr
acquainted
acquainted
informować, zapoznać, zaznajamiać, zawiadomić, zaznajomić
acquiesced
acquiesced
zgadzać się, przyzwalać
acquired
acquired
pozyskać, pozyskiwać, przejąć, kupić, nabyć, zdobyć, sprawić, przyswajać sobie, przyswoić sobie
acquitted
acquitted
uniewinniać, uniewinnić
acted
acted
działać, wpływać, grać, postąpić, robić, czynić, odstawić, odstawiać
activated
activated
uruchamiać, uaktywniać, włączyć, włączać, powodować, sprawiać, aktywować, wzbudzać, uaktywnić
adapted
adapted
dostosować, adaptować, oswajać, przerabiać, przerobić, przystosować, oswoić, ustosunkować, docierać się, dotrzeć się, dopasować się, dopasowywać się
added
added
dodać, dodawać, dołączać, dokładać, nadrabiać, doliczać, dopisywać, dołączyć, dopowiedzieć, dopowiadać, dolewać, doliczyć, zaprawić, domocować, dorzucać, zaopatrywać, nasypać, dorzucić, zaopatrzyć, nasypywać, dobudowywać, dostawiać, dostawić, dosypać, dos
addressed
addressed
adresować, tytułować, przemawiać, wystosować, odnieść się, wygłaszać mowę
adhered
adhered
przylegać, stosować się, przywierać, przywrzeć
adjoined
adjoined
przylegać, sąsiadować
adjourned
adjourned
przerwać, przerywać, przekładać, odkładać, przesuwać, odraczać, zawiesić, przełożyć, odroczyć, ogłaszać przerwę, ogłosić przerwę, robić przerwę, ulec odroczeniu, zamknąć posiedzenie, zamykać posiedzenie, przenieść się, przenosić się
adjudicated
adjudicated
rozstrzygnąć, rozstrzygać, orzekać, rozsądzać
adjusted
adjusted
modyfikować, dostosować, dostosowywać, regulować, korygować, wyregulować, przystosowywać, nastawić, dopasować się, przypasować, uregulować, docierać się, dotrzeć się, oswoić się, oswajać się
administered
administered
aplikować, dawać, opatrzyć, zarządzać, administrować, sprawować władzę nad
administrated
administrated
zarządzać, administrować, sprawować władzę nad
admired
admired
podziwiać, admirować
admitted
admitted
przyznawać, przyznać, wyznawać, pozwalać, przyznać się, dopuścić, przyznawać się
admonished
admonished
upominać, upomnieć, monitować, karcić
adopted
adopted
adoptować, przyjmować, przyswoić, przyjąć, przybrać, zaadoptować, usynowić, zapożyczać, zapożyczyć
adored
adored
uwielbiać, adorować, ubóstwiać
adorned
adorned
ozdabiać, zdobić, stroić, ustroić
adulated
adulated
schlebiać, przypochlebiać się
advanced
advanced
awansować, napierać, naprzeć, zwiększać, posunąć się, posuwać się naprzód, posuwać się, robić postępy, rozwijać się, zapędzać się, zapędzić się
advertised
advertised
ogłaszać, anonsować, reklamować, zareklamować, obwieszczać, promować, afiszować
advised
advised
polecać, pouczać, poradzić, doradzić, radzić, pouczyć
affected
affected
wpływać, udawać, naznaczyć, pozować, dotyczyć, oddziaływać, naznaczać, mieć wpływ
affirmed
affirmed
utrzymywać, afirmować, zaręczać, potwierdzić, twierdzić
affixed
affixed
dodać, dołączać, dołączyć, umocować, ustalić, przylepić
afforded
afforded
pozwolić sobie, dostarczyć, pozwalać sobie, użyczyć, stać, mieć środki na
affronted
affronted
znieważyć, ubliżać
aggravated
aggravated
zdenerwować, zirytować, pogorszyć
agitated
agitated
agitować, poruszać, wstrząsać, potrząsać
agreed
agreed
uzgadniać, zgodzić się, pogodzić się, uzgodnić, przystać, podzielać zdanie, przytwierdzać, przytwierdzić, przyznać rację, zgadzać się, umówić się, wyrazić zgodę
aided
aided
pomagać, pomóc, wspomóc
ailed
ailed
dolegać
aimed
aimed
adresować, celować, zamierzać, starać się, wycelować, mieć na celu, zadawać, zadać, wymierzać, wymierzyć, rzucać, rzucić
alarmed
alarmed
alarmować, przestraszyć, zaalarmować
alienated
alienated
zrazić, zrażać, alienować
aligned
aligned
wyrównywać, ułożyć, wycelować, osiować, ustawiać w szeregu, ustawić w szeregu, układać równo
alleged
alleged
powoływać się, twierdzić
alleviated
alleviated
łagodzić, złagodzić, ulżyć
allocated
allocated
umieszczać, alokować, przeznaczyć, przydzielić, asygnować, wyasygnować
allotted
allotted
przydzielać, rozdzielać, asygnować, przeznaczyć, wyasygnować, rozdzielić, wyznaczyć
allowed
allowed
pozwalać, umożliwiać, zezwalać, dopuszczać, zostawić, dopuścić, pozwolić, umożliwić, zezwolić, puścić, dozwolić, dozwalać, dać zgodę
alluded
alluded
nadmieniać, nadmienić, napomknąć, robić aluzje, nawiązywać
allured
allured
przyciągać, wabić, nęcić, zwabić
altered
altered
zmieniać, przerabiać, przerobić, zmienić, przemienić, wpływać na coś
alternated
alternated
następować kolejno, zmieniać kolejno
amalgamated
amalgamated
łączyć, połączyć, jednoczyć, zamalgamować
amassed
amassed
gromadzić, zgromadzić
amazed
amazed
zadziwiać, zdumieć, zdumiewać, szokować, zaskakiwać, dziwić, zaskoczyć, wprawić w zdumienie, zaszkokować, wprawiać w zdumienie, uderzać, uderzyć
ambushed
ambushed
zaczaić się
amended
amended
zmodyfikować, poprawić, naprawić, wnieść poprawki do, wprowadzić zmiany do, nowelizować
amounted
amounted
osiągnąć, dojść, sprowadzać się, być równoznacznym, być równoznacznym z, wynosić
amplified
amplified
rozwinąć, wzmocnić, rozszerzyć
amputated
amputated
amputować, odciąć
amused
amused
rozerwać, rozweselać, bawić, śmieszyć, rozbawić, ubawić
analyzed
analyzed
analizować, przeanalizować, zrobić analizę, dokonać rozbioru
anchored
anchored
zakotwiczyć, kotwiczyć, zakorzeniać się
angered
angered
rozgniewać, gniewać, złościć się, gniewać się
annexed
annexed
dołączać, dołączyć, łączyć, aneksować, anektować, zaaneksować
annihilated
annihilated
unicestwiać, zniszczyć, unicestwić, zniweczyć, anihilować
announced
announced
zapowiadać, zapowiedzieć, ogłaszać, anonsować, awizować, zakomunikować, zawiadomić, ogłosić, upubliczniać, upublicznić, podać do wiadomości, podawać do wiadomości
annoyed
annoyed
wkurzać, zdenerwować, dokuczać, niepokoić, przeszkadzać, denerwować, irytować, doskwierać, dokuczyć, naprzykrzać się, kotłować, czepić się, drażnić, grać na nerwach, wkurzyć, czepiać się
annulled
annulled
anulować, unieważniać, skasować, unieważnić
anointed
anointed
namaszczać, namaścić
answered
answered
odpowiedzieć, odpisać, odpisywać, odpowiadać, odebrać, odbierać
antagonized
antagonized
sprzeciwiać się, wzbudzać wrogość
anticipated
anticipated
przewidywać, przewidzieć, antycypować, oczekiwać, uprzedzić, wyprzedzić, ubiec, spodziewać się, nastawić się na
apologized
apologized
przepraszać, przeprosić
appealed
appealed
przypasować, odwoływać się, spodobać się, przypaść do gustu, przemawiać do, zaskarżyć, odwołać się, podobać się
appeared
appeared
pojawić się, pojawiać się, wyglądać, okazywać się, figurować, wystąpić, wydawać się, ukazać się, zagościć, zdawać się, mieć wygląd, sprawiać wrażenie, jawić się, zjawiać się, zaprezentować się, prezentować się, objawiać się
appeased
appeased
zaspokoić, uciszyć, ukoić, uspokoić, udobruchać, ułagodzić
applauded
applauded
klaskać, oklaskiwać, przyklaskiwać, przyklasnąć, bić brawo
applied
applied
zastosować, aplikować, posmarować, dotyczyć, przyłożyć, wywrzeć, ubiegać się, zgłosić się, złożyć wniosek
appointed
appointed
wyznaczać, wyłaniać, naznaczyć, naznaczać, wyznaczyć, mianować, zarządzić, wyłonić
appraised
appraised
oceniać, ocenić, oszacować, szacować, taksować, rozliczać, rozliczyć
appreciated
appreciated
doceniać, rozumieć, ocenić, oszacować, drożeć, docenić, lubić, cenić, podwyższyć wartość, zdawać sobie sprawę z
apprehended
apprehended
zrozumieć, aresztować, schwytać, przytrzymać, uchwycić sens
apprised
apprised
powiadamiać, powiadomić
approached
approached
nadciągać, nadciągnąć, podjechać, podjeżdżać, zmierzać, nadejść, nadchodzić, nadjeżdżać, przybliżać się, zwracać się, zwrócić się, nadjechać, zbliżyć się, zbliżać się, dostępować, podejść, podchodzić, dostąpić
appropriated
appropriated
przywłaszczyć, zawłaszczyć, zawłaszczać, zapożyczać, zapożyczyć
approved
approved
zatwierdzać, zatwierdzić, aprobować, zaaprobować, akceptować, pochwalić, atestować
approximated
approximated
przybliżać, zbliżyć, przybliżać się do, przybliżyć się do, zbliżać się do, zbliżyć się do, być bliskim
arbitrated
arbitrated
rozstrzygać, sądzić, rozsądzać, być sędzią
argued
argued
argumentować, dyskutować, dowodzić, przekonywać, spierać się, sprzeczać się, kłócić się
aroused
aroused
przebudzić, pobudzić, obudzić, rozbudzić, wzniecić, ekscytować
arranged
arranged
porządkować, zaplanować, aranżować, organizować, urządzać, uporządkować, rozmieszczać, ułożyć, szeregować, komponować, skomponować, umawiać, ustawić, zestawić, rozmieścić, nagrać, nagrywać, umówić się, zmawiać się, zmówić się
arrested
arrested
zatrzymać, wstrzymać, aresztować
arrived
arrived
przyjechać, przyjeżdżać, dotrzeć, nadciągać, nadciągnąć, wypłynąć, przyjść, nadejść, nadjechać, nadjeżdżać, przybyć, dojeżdżać, zajechać, zawitać, zajeżdżać, przypłynąć, przypływać, przylatywać
articulated
articulated
wyrażać, artykułować, wymawiać, wysłowić się, wyrazić, wymówić, łączyć się stawowo
ascended
ascended
wstępować, podnosić, wznosić, iść w górę, wstąpić
ascertained
ascertained
ustalać, stwierdzać, konstatować, ustalić, stwierdzić, upewnić się, upewniać się
asked
asked
podpytać, podpytywać, prosić, poprosić, zapytać, pytać, spytać, zaprosić, zasięgać, zwrócić się z prośbą, dopytywać się, zwracać się z prośbą, życzyć sobie, zadać, dopytać się, popytać, zasięgnąć
aspired
aspired
aspirować, mieć aspiracje, sięgać, sięgnąć
assailed
assailed
zasypywać, napadać, atakować
assassinated
assassinated
zamordować, dokonać zamachu
assaulted
assaulted
napadać, szturmować, napaść, doradzać, radzić
assembled
assembled
zebrać, składać, kompletować, montować, zmontować, gromadzić się, zgromadzić się, skompletować, zgromadzać się, złożyć, zgromadzić, zbierać się
assented
assented
usankcjonować, wyrazić zgodę, przyzwolić, potaknąć
asserted
asserted
utrzymywać, zapewniać, twierdzić
assessed
assessed
zbilansować, oszacować, szacować, oszacowywać, nałożyć, wymierzyć, wartościować, bilansować
assigned
assigned
przypisywać, przydzielać, naznaczyć, przypisać, naznaczać, przydzielić, asygnować, wyasygnować, wyznaczyć, wydzielić, przyporządkować
assimilated
assimilated
przyswoić, asymilować, zasymilować, integrować się, zintegrować się
assisted
assisted
pomagać, asystować, wspierać, wspomóc, być ku pomocy
associated
associated
dołączać, dołączyć, kojarzyć, skojarzyć, zrzeszyć, zrzeszać
assorted
assorted
dobierać, klasyfikować
assumed
assumed
przypuszczać, przyjmować, zakładać, założyć, przybrać, wnosić, wyjść z założenia, wychodzić z założenia, obejmować, objąć
assured
assured
zapewnić, upewnić, ubezpieczyć, zabezpieczyć
astonished
astonished
zadziwiać, zaskoczyć, zdziwić
astounded
astounded
zdumieć, zdumiewać
atoned
atoned
pokutować, odpokutować, odpokutowywać
attached
attached
dołączać, podpiąć, przypiąć, podpinać, przypinać, załączać, przywiązywać, umocować, ustalić, uwiązać, przywiązać, przyłożyć, przyczepić, przymocować, przyprawić, wczepiać, przytwierdzić, przytwierdzać
attacked
attacked
napadać, zaatakować, atakować, napaść, porazić, szarżować
attained
attained
zdobywać, przybywać, uzyskać, osiągnąć, osiągać, dojść, dokazać, wskórać, dostępować, dostąpić
attempted
attempted
spróbować, próbować, usiłować, starać się, pokusić, porwać się na
attended
attended
uczęszczać, pielęgnować, towarzyszyć, służyć
attested
attested
zaświadczać, potwierdzić, poświadczyć, zaświadczyć
attracted
attracted
przyciągać, przyciągnąć, pociągać, wabić
attributed
attributed
przypisywać, przypisać
auctioned
auctioned
licytować, sprzedać na aukcji, sprzedać na licytacji, sprzedać w drodze przetargu, sprzedawać na aukcji, sprzedawać na licytacji
audited
audited
sprawdzać, audytować, przejrzeć, rewidować, skontrolować, rewidować księgi, wizytować
augmented
augmented
powiększyć, zwiększać
authorized
authorized
autoryzować, upoważniać, sankcjonować, upoważnić, legitymować, dopuszczać do
avenged
avenged
pomścić, mścić
averaged
averaged
uśredniać, osiągnąć średnią, wyliczać średnią, osiągać średnią
averted
averted
uniknąć, odwrócić, oddalić
avoided
avoided
omijać, unikać, uniknąć, wystrzegać, wyminąć, uchylać się, stronić
awaited
awaited
oczekiwać, czekać, doczekać się
awakened
awakened
przebudzić, rozbudzić, budzić, wzbudzić, obudzić się
awarded
awarded
przyznawać, przyznać, nagradzać
axed
axed
usunąć, usuwać, zredukować, redukować, zamknąć, zamykać, obciąć, obcinać, okroić, okrawać
babbled
babbled
szemrać, wypaplać, gaworzyć
backed
backed
wesprzeć, popierać, odrosnąć, pokryć, obstawiać, obstawić, podklejać, podkleić
bailed
bailed
wybrać wodę, wybierać wodę, poręczyć za, wpłacić kaucję, poręczać za, wpłacać kaucję, złożyć kaucję, składać kaucję za, wyskakiwać z samolotu na spadochronie, wyskoczyć z samolotu na spadochronie, katapultować się
balanced
balanced
utrzymywać równowagę, zbilansować, balansować, wyważyć, bilansować, wyrównać się, zrównoważyć się, równoważyć się, wyrównywać się
bamboozled
bamboozled
zbałamucić, wykołować, wykiwać, wrobić, skołować, namącić w głowie
banned
banned
zdelegalizować, zakazać, zakazywać, zabraniać, delegalizować, zabronić, banować, blokować
banged
banged
stukać, kołatać, łupnąć, rąbać, rąbnąć, walić, walnąć, huknąć, dymać, dmuchać, dmuchnąć
banished
banished
wyrzucać, wyrzucić, porzucać, porzucić, zapominać o, zapomnieć o, zesłać, zsyłać, wygnać
barred
barred
okratować, kratować, zakratować, ryglować, zaryglować, zamknąć na zasuwę, zamykać na zasuwę, zakazać, zakazywać, zabraniać, zabronić, blokować, zablokować, zagradzać, zatarasować, tarasować, zagrodzić
barbecued
barbecued
grillować, piec na grillu, upiec na grillu
bared
bared
ogołocić
bargained
bargained
negocjować
barked
barked
szczekać, ujadać
bartered
bartered
przehandlować, przeprowadzać transakcję wymienną, przeprowadzić transakcję wymienną, prowadzić handel wymienny, targować się, wymieniać, wymienić
bashed
bashed
krytykować, oczerniać, jebnąć
basted
basted
wyżywać się na kimś, podlewać, podlać, fastrygować, sfastrygować, łoić skórę
batted
batted
mrugnąć, zatrzepotać
battered
battered
maltretować, zniszczyć, miotać, taranować, bić, zbić, poturbować, tłuc o, uderzać o, walić w, rozprawić się z
battled
battled
walczyć
bawled
bawled
buczeć, wykrzykiwać, wykrzyczeć, wywrzeszczeć, wywrzaskiwać, wrzasnąć, ryczeć, wrzeszczeć, drzeć się, ryknąć, rozedrzeć się, wyć
beached
beached
wyciągać na brzeg, wyciągnąć na brzeg, wyrzucać na brzeg, wyrzucić na brzeg
beamed
beamed
promienieć
beautified
beautified
upiększać
beckoned
beckoned
wabić, skinąć, kusić
befriended
befriended
zaprzyjaźnić się z, okazać przyjaźń, okazywać przyjaźń, zaprzyjaźniać się z
begged
begged
błagać, dziadować, żebrać, prosić
beguiled
beguiled
omamić
behaved
behaved
postąpić, zachowywać się, zachować się
belched
belched
zionąć
believed
believed
sądzić, wierzyć, uwierzyć, być wierzącym
belittled
belittled
umniejszać, deprecjonować, lekceważyć, zlekceważyć, umniejszyć, zdeprecjonować, banalizować, zbanalizować
bellowed
bellowed
grzmieć, zagrzmieć, ryczeć, zaryczeć, ryknąć, wyć, zawyć
belonged
belonged
należeć, przynależeć
belted
belted
pasować, walnąć, walić, złoić skórę, wyłoić skórę, łoić skórę, żłopać, wyżłopać, przymocować pasem, przytroczyć pasem
bemoaned
bemoaned
opłakiwać, lamentować nad
benefited
benefited
skorzystać, przynieść korzyści, korzystać
berated
berated
krytykować, gromić, zgromić
besieged
besieged
oblegać, oblec
bestowed
bestowed
obdarzać, darzyć
betrayed
betrayed
sprzeniewierzyć się, zdradzić, zaprzedać
bettered
bettered
ulepszać, podnieść, poprawić

czasowniki regularne


Rozpocznij naukę czasowników nieregularnych:
Wybór losowy

czasowniki regularne & Czasowniki nieregularne angielski