Learniv
Learniv
▷ Koniugacja czasowników czasowniki regularne | Learniv.com
learniv.com  >  pl  >  Koniugacja czasowników czasowniki regularne

Koniugacja czasowników czasowniki regularne

induced
induced
wywołać, spowodować, skłonić, wymuszać, kusić, doprowadzić do
indulged
indulged
zaspokoić, pozwalać sobie, folgować, pobłażać, cierpliwie znosić, oddawać się nałogowi, dogadzać, dogodzić
infected
infected
zarazić, zarażać, skażać, skazić, zakazić, zakażać, infekować, zainfekować
inferred
inferred
zasugerować, wnioskować, wywnioskować
infiltrated
infiltrated
naciekać, infiltrować, zinfiltrować, przesączyć, przesączać, przenikać, przeniknąć, przesączyć się, przesączać się
inflamed
inflamed
rozniecić
inflated
inflated
wydać, nadmuchiwać, nadmuchać, nadać, napompować
influenced
influenced
wpływać, wpływać na
informed
informed
informować, dawać znać, poinformować, alarmować, meldować, powiadomić, zawiadomić, zawiadamiać, powiadamiać, zakomunikować, komunikować, donieść, zaalarmować, sygnalizować, orientować, donosić, zorientować
infringed
infringed
uchybić, naruszyć
inhabited
inhabited
zamieszkiwać, gnieździć się
inhaled
inhaled
wdychać, inhalować, wziewać, pochłaniać
inherited
inherited
dziedziczyć, odziedziczyć, przejmować w spadku
initiated
initiated
zapoczątkować, inicjować, wtajemniczyć, zagaić, wszcząć
injected
injected
wstrzykiwać, zastrzykać
injured
injured
wyrządzać, ranić, kaleczyć, skaleczyć, odbijać, odbić
innovated
innovated
wprowadzać innowacje, wprowadzić innowacje
inquired
inquired
wnikać, indagować, dociekać, dociec, popytać
inserted
inserted
umieścić, wsunąć, wprowadzać do środka
insisted
insisted
upierać się, uprzeć się, nalegać, uprzeć
inspected
inspected
oglądać, dojrzeć, rewidować, dokonywać przeglądu, lustrować, skontrolować, wizytować, sprawdzić, atestować
inspired
inspired
inspirować, natchnąć, uskrzydlić, tchnąć, zainspirować, zarazić pasją
installed
installed
zainstalować, instalować, montować, wgrać
instigated
instigated
prowokować, podjudzać, podjudzić
instructed
instructed
pouczać, pouczyć, instruować, kształcić, zalecić komuś zrobienie czegoś, zlecić komuś zrobić coś
insulted
insulted
obrażać, kląć, ubliżyć, urazić, znieważać, wyzywać, wyzwać
integrated
integrated
integrować, integrować się, zintegrować się, skontaminować, zintegrować, całkować
intended
intended
zamierzać, przeznaczyć, mieć intencję
intensified
intensified
pogłębić, potęgować, zintensyfikować, intensyfikować, skumulować się, nasilić, zaostrzyć, zwielokrotnić, zdwoić, zdwajać
intercepted
intercepted
zatrzymać, podsłuchać, przejmować, przyjąć, przechwycić, przechwytywać
interchanged
interchanged
zamieniać, zamienić, wymienić, wymieniać, zamienić się miejscami, zamieniać się miejscami, przeplatać się
interested
interested
zainteresować, ciekawić, interesować się, wciągnąć, wciągać, zaciekawiać
interfered
interfered
mieszać, ingerować, zaburzać
interlaced
interlaced
przeplatać, spleść, splątać
interpreted
interpreted
interpretować, zinterpretować, rozumieć, doczytać się, doczytywać się
interrogated
interrogated
przesłuchać, przesłuchiwać
interrupted
interrupted
przerwać, przeciąć, zakłócić
intervened
intervened
wkroczyć, interweniować, zainterweniować
interviewed
interviewed
przeprowadzać wywiad, przeprowadzić wywiad
intimidated
intimidated
zastraszać, zastraszyć, onieśmielać, onieśmielić, budzić grozę
intrigued
intrigued
zaintrygować, intrygować, spiskować, konspirować, knuć
introduced
introduced
poznać, poznawać, przedstawiać, wnieść, wprowadzać, wprowadzić, przedstawić, wwieść, wdrożyć, wdrażać
intruded
intruded
wedrzeć się, nachodzić, najść, narzucać, narzucić, zajmować, przeszkadzać, zakłócać, naruszać
inundated
inundated
zasypać, zawalić, zawalać, zalać
invaded
invaded
najechać, okupować, nachodzić, najść, dokonać inwazji, dokonywać inwazji
invalidated
invalidated
unieważnić, obalić
invented
invented
wymyślać, wynaleźć
inverted
inverted
odwrócić, odwracać, zamieniać, zamienić, wywrócić
invested
invested
wkładać, umieścić, inwestować, zainwestować, wiązać przyszłość
investigated
investigated
badać, zbadać, prowadzić dochodzenie, prowadzić śledztwo, dociekać, dociec, przeprowadzić dochodzenie w sprawie, przeprowadzać dochodzenie w sprawie, wgłębiać się, wgłębić się, rozpatrzyć, rozpatrywać, sprawdzić, sprawdzać
invited
invited
zaprosić, zapraszać
invoked
invoked
wezwać, wywołać, odwoływać się do, powołać się na, odwołać się do, powołać się, odwołać się, odwoływać się
involved
involved
zaangażować, wciągnąć, wciągać, wplątać, wmieszać, uwikłać, wikłać, zaangażować się, obejmować, objąć
ironed
ironed
wyprasować, prasować
irritated
irritated
podrażnić, zdenerwować, irytować, drażnić
isolated
isolated
odgradzać, odgrodzić, odseparować, separować
issued
issued
wydawać, wydać, emitować, wyemitować, asygnować, wystosować, wyasygnować, puszczać w obieg, wpływać, wypuszczać, fasować, wyfasować
itched
itched
swędzieć, swędzić, świerzbić
jailed
jailed
uwięzić
jammed
jammed
blokować, zablokować, ścisnąć, zaciąć się, zacinać się
jeered
jeered
wyśmiać, kpić, drwić, pokpiwać, drwić sobie, naśmiewać się
jeopardized
jeopardized
zagrozić, zagrażać, narażać na szwank, narazić na niebezpieczeństwo, narażać na niebezpieczeństwo, narazić na szwank
jerked
jerked
drgać, drgnąć, szarpać, szarpnąć, zaciąć, zacinać
jogged
jogged
trącać
joined
joined
dołączyć, dołączać, przyłączyć, przystępować, łączyć, wstąpić, wstępować, wiązać, związać, złączyć, spoić, przyłączyć się, dołączyć się, połączyć, zespalać, przystąpić, sczepić, dołączyć do
joked
joked
żartować, dowcipkować, zażartować
jostled
jostled
potrącać, potrącić, rozpychać się
journeyed
journeyed
podróżować
judged
judged
sądzić, osądzać
juggled
juggled
żonglować
jumbled
jumbled
pomieszać, rozbabrać, rozbabrywać, pomylić
jumped
jumped
przeskakiwać, podskoczyć, podskakiwać, skakać, skoczyć, przeskoczyć, poderwać się, podrywać się, zrywać się, zerwać się, doskoczyć, doskakiwać
justified
justified
uzasadnić, uzasadniać, wyjustować, justować, usprawiedliwić, usprawiedliwiać, wybielić, wybielać
kicked
kicked
kopać, wierzgać, wykopać
kidded
kidded
żartować, nabierać, droczyć się
killed
killed
zabić, zabijać, zamordować, ukatrupić, uśmiercić, zajebać
kissed
kissed
całować, pocałować, cmoknąć, całować się
knocked
knocked
wybić, uderzać, uderzyć, pukać, zapukać, stukotać, obijać się, obić się, stukać, kołatać, dymać, obijać, obić
knotted
knotted
wiązać, supłać, zasupłać
labeled; labelled
labeled; labelled
ometkować, szufladkować, określić mianem, określać mianem, zaszufladkować, etykietować, oznaczyć etykietą, oznaczać etykietą, opatrzyć kwalifikatorem, opatrywać kwalifikatorem, opatrzyć etykietą, opatrywać etykietą, opatrywać nalepką, opatrzyć nalepką, oz
lacked
lacked
brakować, odczuwać brak
lamented
lamented
biadać, lamentować, użalić
landed
landed
osiąść, osiadać, trafić, wylądować, lądować, podbierać, podebrać
lapped
lapped
klapać, dublować, zdublować, chlupać, chlupnąć
lapsed
lapsed
wygasnąć, wygasać, zanikać, zaniknąć, przedawnić, ulec zapomnieniu, ulegać zapomnieniu, pójść w zapomnienie, zawalić się, zawalać się, obniżyć się, obniżać się, skończyć się, kończyć się
lashed
lashed
biczować, bić, chłostać, chłosnąć, smagać, siekać, batożyć, zaciąć, zacinać
lasted
lasted
trwać, wytrzymać, dotrwać, wytrwać, potrwać
latched
latched
zamknąć na zatrzask, zamykać na zatrzask
lauded
lauded
opiewać, chwalić
launched
launched
uruchamiać, włączać, uruchomić, zapuścić, odpalić, odpalać, wypuszczać, wprowadzać, startować, wodować
lavished
lavished
nie szczędzić
leached
leached
wymywać, ulegać wypłukaniu, odciekać, wypłukiwać, przesączać, zostać wypłukanym, zostawać wypłukanym, zostać wyługowanym, być wypłukanym, być wyługowanym, pozbawiać, wypłukać, wyługować, ługować
leaked
leaked
ciec, wyciec, ulatniać się, przeciekać, przeciec, ulotnić się, dociekać, dociec
leased
leased
wydzierżawić, arendować, harendować
legalized
legalized
poświadczyć, zalegalizować, legalizować, uprawomocnić
legislated
legislated
ustanowić prawa, ustanawiać prawa
lengthened
lengthened
przedłużać, przedłużyć, wydłużyć, wydłużać, podłużyć, podłużać, wzdłużyć, wzdłużać, przeciągać się, przeciągnąć się, wydłużyć się, przedłużyć się, przedłużać się, wydłużać się
lessened
lessened
zredukować, redukować, umniejszyć, zmniejszyć, zmniejszać, pomniejszyć
leveled; levelled
leveled; levelled
równać, zrównać, wypoziomować, utrzeć, ucierać, niwelować, zniwelować
leveraged
leveraged
pozyskiwać, wywierać nacisk, wywrzeć nacisk, wywierać nacisk na
levied
levied
wymierzać, wymierzyć, ustalać, ustalić, nakładać, nałożyć, ściągać, ściągnąć, pobierać, pobrać, werbować, zwerbować, przeprowadzić zaciąg, przeprowadzać zaciąg
liberated
liberated
wypuścić, wypuszczać, uwolnić, wyzwolić, uwalniać, wyzwalać, oswobodzić, oswobadzać, wyswobodzić
licensed
licensed
licencjonować, uzyskać pozwolenie na, uzyskiwać pozwolenie na, uprawnić, uprawniać, udzielić zezwolenia, udzielać zezwolenia, przyznać koncesję, przyznawać koncesję, zarejestrować, rejestrować
licked
licked
oblizać, oblizywać, lizać, polizać
lifted
lifted
podnosić, podnieść, wykopać, wzrosnąć, wynosić, dźwigać, unosić się, unieść się, podnosić się, zadrzeć, podnieść się, kopnąć, jebnąć
lightened
lightened
rozjaśniać, rozjaśnić, odciążyć, wybielić, wybielać, zelżeć
liked
liked
polubić, lubić, cenić, lajkować, dać lajka
limped
limped
chromać, kuleć
lined
lined
obstawiać, obstawić, podszyć, mościć, podklejać, podkleić
lingered
lingered
trwać, utrzymywać się, zostać, pozostać, zwlekać, ociągać się, zostawać w tyle, zostawać dłużej
listed
listed
wymienić, wypisać, sporządzić listę, wymieniać, spisywać, spisać, zrobić listę, robić listę, sporządzać listę, wpisać na listę, wpisywać na listę, wpisywać do rejestru, wpisywać do wykazu, wpisać do rejestru, wpisać do wykazu, notować, umieścić w spisie,
listened
listened
wysłuchać, przysłuchiwać się, słuchać, usłuchać, nadsłuchiwać
litigated
litigated
zaskarżyć, procesować się
lived
lived
przeżyć, przeżywać, żyć, mieszkać
loaded
loaded
obciążać, obarczyć, załadować, ładować, zawalać, wczytać, wgrać, zawalić, wgrywać, obładować, wczytywać
locked
locked
zamknąć, blokować, zablokować, ryglować, zaryglować, zamknąć na zasuwę, zamykać na zasuwę, zamknąć na klucz, zamykać na klucz, zakluczyć
lodged
lodged
zgłaszać, utkwić, przenocować, nocować, dać zakwaterowanie, dawać zakwaterowanie, deponować, zdeponować, mieszkać, umieścić, umieszczać, składać, złożyć, zgłosić, wnosić, wnieść
longed
longed
pragnąć, tęsknić, zatęsknić, wzdychać do
looked
looked
zajrzeć, sprawiać wrażenie, spojrzeć, spoglądać, patrzeć, wyglądać, zaglądać, mieć wygląd, prezentować się, zaprezentować się
loosened
loosened
rozluźnić, odprężyć, poluźnić, poluźniać, luzować, rozkurczać, rozkurczyć, rozkurczyć się, rozkurczać się
looted
looted
łupić, rozgrabić, złupić, szabrować
loved
loved
uwielbiać, kochać, kochać się, miłować
lowered
lowered
obniżyć, obniżać, pociemnieć, opuścić, sposępnieć, nachmurzyć się, zniżyć, ściszyć, ściszać, zniżać, spuszczać, spuścić
lulled
lulled
usypiać, uśpić
lumbered
lumbered
zagracać, zagracić, rąbać drewno, prowadzić wyrąb, toczyć się ciężko, człapać, ciężko stąpać
lurked
lurked
czaić się, dybać, przyczaić się, czyhać, obserwować
maimed
maimed
okaleczyć, okaleczać
maintained
maintained
utrzymywać, utrzymać
manned
manned
obsługiwać, stanowić załogę
managed
managed
gospodarować, podołać, radzić sobie, udać się, poradzić sobie, potrafić, zarządzać, zdołać, zaradzić
manifested
manifested
manifestować, przejawić, uzewnętrznić
manipulated
manipulated
manipulować
marched
marched
maszerować, demonstrować, prowadzić, zaprowadzić
marked
marked
zaznaczyć, zakreślić, zakreślać, cechować, stemplować, tyczyć, obstawiać, obstawić, naznaczać, naznaczyć, nanieść, nanosić
marketed
marketed
wprowadzać na rynek, wprowadzić na rynek, sprzedawać, handlować, promować
married
married
wydawać się, brać ślub, ożenić się, wyjść za mąż, poślubić, ożenić, udzielać ślubu, udzielić ślubu, wydać za mąż, stanąć przed ołtarzem
marveled; marvelled
marveled; marvelled
dziwić się
masked
masked
zamaskować, zamaskowywać, nałożyć maskę na, nakładać maskę na, maskować, przesłaniać, przesłonić, ukryć, ukrywać, zabić, zabijać, neutralizować, zneutralizować
matched
matched
dopasować, dościgać, komponować się, przypasować, przyporządkować, zgrać
mattered
mattered
liczyć się, mieć znaczenie
matured
matured
dojrzeć, wydorośleć, poddać procesowi dojrzewania, poddawać procesowi dojrzewania, przypadać do zapłaty, leżakować, dojrzewać, krystalizować się, skrystalizować się
meandered
meandered
włóczyć się, meandrować, wić się, błąkać się, potoczyć się bezładnie
measured
measured
mierzyć, zmierzyć, dokonywać pomiaru
meddled
meddled
wtrącać się, mieszać się, wtrącić się
mediated
mediated
pośredniczyć
memorized
memorized
uczyć się na pamięć, wkuwać, zapamiętać, zapamiętywać, wkuć, nauczyć się na pamięć, wykuć
mended
mended
łatać, załatać, zreperować, cerować, zacerować, reperować, naprawiać, naprawić, zaszyć, zaszywać, goić się, zagoić się, powrócić do zdrowia, powracać do zdrowia, leczyć, uleczyć
mentioned
mentioned
wspomnieć, zaznaczyć, nadmienić, nadmieniać, wymienić, wymieniać, wzmiankować, przywołać na myśl
merged
merged
mieszać, łączyć, dokonać fuzji, połączyć, zmieszać, scalić, scalać, łączyć się, połączyć się, zlać się, zlewać się
merited
merited
zasługiwać na, zasłużyć
migrated
migrated
migrować
milked
milked
wydoić, doić
milled
milled
zemleć, mleć, mielić, zmielić, rowkować, frezować, tkać, prząść, produkować
minced
minced
drobić, dreptać, usiec, zemleć, mleć, mielić, zmielić
minded
minded
pilnować, przypilnować, zająć się, przejmować się, zajmować się, uważać na, zwracać uwagę na, mieć coś przeciwko, mieć coś przeciw, pamiętać
mined
mined
wydobywać, kopać, minować, zaminować
mingled
mingled
wmieszać się, zmieszać
misinterpreted
misinterpreted
błędnie interpretować, błędnie zinterpretować
missed
missed
omijać, ominąć, opuścić, tęsknić, przepuścić, zatęsknić, chybiać, nie trafić, odczuwać brak, przegapić, chybić, nie zdążyć, rozminąć się, przeoczyć, przestrzelić, przestrzeliwać
mitigated
mitigated
minimalizować, ułatwiać, ułatwić, odciążać, zmniejszyć, zmniejszać, łagodzić, odciążyć, złagodzić, zminimalizować
moaned
moaned
jęknąć, jęczeć, stękać, wyjękać
mobbed
mobbed
szturmować, oblec, oblegać, obstępować, obstąpić
mocked
mocked
kpić, zakpić, drwić, szydzić, wykpić, wyszydzić, drwić sobie, naśmiewać się, naśmiać, natrząsać się
modeled; modelled
modeled; modelled
lepić, wzorować, modelować, wymodelować
moderated
moderated
moderować
modified
modified
zmienić, zmieniać, modyfikować, edytować, zmieniać zawartość
moistened
moistened
nawilżać, maczać
monitored
monitored
inwigilować, monitorować
moored
moored
cumować, zacumować
mortified
mortified
zażenować, zawstydzić
mourned
mourned
opłakiwać, opłakać
moved
moved
poruszyć, przenieść, ruszać, ruszyć, skłonić, przesunąć, przestawiać się, przestawić się, przetransportować, przesiąść się, przesiadać się, przemieszczać się, zmienić miejsce, przestawić, wodzić
muddled
muddled
mieszać, pomieszać, rozbabrać, rozbabrywać, gmatwać, plątać, poplątać, namieszać komuś w głowie, mieszać komuś w głowie
multiplied
multiplied
rozmnożyć, mnożyć, plenić, pomnożyć, pomnażać
mumbled
mumbled
mruknąć, bąkać, bąknąć, mamrotać
murdered
murdered
zlikwidować, zamordować, mordować, ukatrupić
murmured
murmured
szemrać
muttered
muttered
mruknąć, mamrotać, szemrać, przebąkiwać
nabbed
nabbed
porwać, capnąć, przydybać, zaklepywać, drapnąć, zaklepać
nailed
nailed
przybić, złapać, przyłapać, wbijać gwóźdź, przygwoździć, przybić gwoździami, nakryć, zdemaskować, odnieść sukces
named
named
wybrać, wybierać, nazwać, nazywać, określić, określać, oznaczyć, identyfikować, zwać, mianować, wytypować
narrated
narrated
opowiadać, relacjonować, opowiedzieć
narrowed
narrowed
zwęzić
navigated
navigated
żeglować, sterować, pilotować, nawigować
neared
neared
zbliżać się do, zbliżyć się do
needed
needed
potrzebować, wymagać, chcieć, musieć
neglected
neglected
zaniedbywać, zaniedbać, lekceważyć
negotiated
negotiated
uzgodnić, uzgadniać, negocjować, wynegocjować, rozstrzygnąć, pertraktować, rokować, prowadzić negocjacje, omawiać warunki, pokonać, pokonywać, upłynnić, upłynniać, realizować, zrealizować
nested
nested
gnieździć się, zagnieździć, gnieździć
nestled
nestled
przytulić, gnieździć się, skulić się, tulić się, wtulić, wtulać, wtulić się, wtulać się
nibbled
nibbled
skubać, uszczknąć, ogryzać, szczypać, szczypnąć
nicknamed
nicknamed
przezywać, przezwać, nadać przezwisko, nadawać przezwisko
nipped
nipped
uszczypnąć, jebnąć
nodded
nodded
kiwać, skinąć głową, skinąć, kiwnąć głową, przytakiwać, przytaknąć, pokiwać
nominated
nominated
nominować, obierać, mianować
nosed
nosed
wietrzyć
noted
noted
zauważyć, zanotować, notować, księgować, odnotować, konstatować, skonstatować
noticed
noticed
dostrzec, zauważyć, zwrócić uwagę, wyłapać, spostrzec
numbered
numbered
numerować, liczyć
nursed
nursed
wykarmić, pielęgnować, kurować, niańczyć, piastować
nurtured
nurtured
żywić, wychowywać, pielęgnować, krzewić, czuwać nad

czasowniki regularne


Rozpocznij naukę czasowników nieregularnych:
Wybór losowy

czasowniki regularne & Czasowniki nieregularne angielski