Learniv
▷ Future Perfect say | Learniv.com
Learniv.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  say  >  Future Perfect


Future Perfect say
Tłumaczenie: twierdzić, wymawiać, wymówić, wypowiedzieć, przemawiać, przemówić, mówić, powiedzieć, rzec, mawiać, powiadać, nagadać, zmówić, zmawiać
Jesteś na stronie dla czas przeszły say


Future Perfect

I will have saidI
will have said 
you
will have said 
he/she/it
will have said 
we
will have said 
you
will have said 
they
will have said 


Bezokolicznik

say

Czasowniki nieregularne