Learniv
▷ Present Perfect undergo | Learniv.com
Learniv.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  undergo  >  Present Perfect


Present Perfect undergo
Tłumaczenie: znosić, poddać się, poddawać się, znieść, doświadczyć, doświadczać, przejść, przeżyć, zaznać, ulec, ulegać, poddać się czemuś, odbywać, odbyć
Jesteś na stronie dla czas przeszły undergo


Present Perfect

I have undergoneI
have undergone 
you
have undergone 
he/she/it
has undergone 
we
have undergone 
you
have undergone 
they
have undergone 


Bezokolicznik

undergo

Czasowniki nieregularne