Learniv
▷ Odmiana (czas przeszły i 3 forma) ABUY ** | Learniv.com
Learniv.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  abuy


Odmiana (czas przeszły i 3 forma) abuy **

Bezokolicznik

abuy **

Czas przeszły

abought

Imiesłów

abought** Ten czasownik (we wszystkich postaciach) jest przestarzały lub jest używany tylko w niektórych dialektach i szczególnych przypadkach
Pochodzi od czasownika.:

Bezokolicznik

Czas przeszły

Imiesłów

buy

[baɪ]

bought

[bɔːt]

bought
boughten

[bɔːt]
[bɔːtn]
Czasowniki nieregularne