Learniv
▷ Odmiana (czas przeszły i 3 forma) GIVE | Learniv.com
Learniv.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  give


Odmiana (czas przeszły i 3 forma) give

A1 Tłumaczenie: wręczyć, przekazać, przekazywać, częstować, poświęcić, przedstawiać, nadać, odznaczyć, dać, darować, dawać, udzielać, udzielić, użyczyć, użyczać, odznaczać, ofiarować, ofiarowywać, zadać, kopsnąć, wyprawić, wyprawiać, obdarowywać

Bezokolicznik

give

[ɡɪv]

Czas przeszły

gave

[geɪv]

Imiesłów

given

[ɡɪvn]


Powiązane czasowniki nieregularne:

Bezokolicznik

Czas przeszły

Imiesłów

forgive

[fəˈɡɪv]

forgave

[fəˈɡeɪv]

forgiven

[fəˈɡɪvn]

misgave

misgiven

overgave

overgiven


Koniugacja na czasownik nieregularny [give]

koniugacja jest utworzeniem pochodnych form czasownika z jej głównych części przez fleksję (zmiana formy zgodnie z zasadami gramatyki). Na przykład, czasownik "przerwa" może być koniugowany, tworząc słowa przerwy, przerwy, złamane, złamane i łamane Mowa (fleksja rzeczowników i przymiotników znana jest jako deklinacja). Również często ogranicza się do oznaczania tworzenia się formowania się skończonych form czasownika - mogą być określane jako sprzężone formy, w przeciwieństwie do form nieregolicznych, takich jak bezokolicznik lub Gerund, które mają tendencję, że nie są zaznaczone dla większości Kategorie gramatyczne.

koniugacja jest również tradycyjną nazwą grupy czasowników, które mają podobny wzór koniugacji w określonym języku (klasę czasownika). Czasownik, który nie przestrzega wszystkich standardowych wzorców koniugacji języka, mówi się, że jest czasownik nieregularny .

  ...   ... Więcej informacji

Obecny

I
give 
you
give 
he/she/it
gives 
we
give 
you
give 
they
give 

Niniejszy seryjne

I
am giving 
you
are giving 
he/she/it
is giving 
we
are giving 
you
are giving 
they
are giving 

Czas przeszły

I
gave 
you
gave 
he/she/it
gave 
we
gave 
you
gave 
they
gave 

Dotychczasowe seryjne

I
was giving 
you
were giving 
he/she/it
was giving 
we
were giving 
you
were giving 
they
were giving 

Present Perfect

I
have given 
you
have given 
he/she/it
has given 
we
have given 
you
have given 
they
have given 

Niniejszy seryjne

I
have been giving 
you
have been giving 
he/she/it
has been giving 
we
have been giving 
you
have been giving 
they
have been giving 

Past Perfect

I
had given 
you
had given 
he/she/it
had given 
we
had given 
you
had given 
they
had given 

Dotychczasowe seryjne

I
had been giving 
you
had been giving 
he/she/it
had been giving 
we
had been giving 
you
had been giving 
they
had been giving 

Przyszłość

I
will give 
you
will give 
he/she/it
will give 
we
will give 
you
will give 
they
will give 

Przyszłe ciągły

I
will be giving 
you
will be giving 
he/she/it
will be giving 
we
will be giving 
you
will be giving 
they
will be giving 

Future Perfect

I
will have given 
you
will have given 
he/she/it
will have given 
we
will have given 
you
will have given 
they
will have given 

Przyszłe doskonałe ciągły

I
will have been giving 
you
will have been giving 
he/she/it
will have been giving 
we
will have been giving 
you
will have been giving 
they
will have been giving 

Warunkowe
(Conditional)
na czasownik nieregularny [give]

Przyczynowość (określane również jako przyczynowo lub przyczyny i efekt) jest wpływ, przez który jedno zdarzenie, proces, stan lub obiekt (a Przyczyna) przyczynia się do wytwarzania innego zdarzenia, procesu, stanu lub obiektu (efektu), w którym przyczyna jest częściowo odpowiedzialna za efekt, a efekt jest częściowo uzależniony od przyczyny. Ogólnie rzecz biorąc, proces ma wiele przyczyn, które również mówiły, że są czynniki przyczynowe, a wszystkie kłamały w przeszłości. Efekt może z kolei być przyczyną lub czynnikiem przyczynowym dla wielu innych skutków, które wszyscy leżą w swojej przyszłości.

warunek warunkowy (skrócony Cond) jest nastrojem gramatycznym stosowanym w zdaniach warunkowalnych wyrażanie propozycji, której ważność zależy od pewnego stanu, ewentualnie kontrfacji.

Angielski nie ma fuskładu (morfologicznego) warunkowego nastroju, z wyjątkiem czasu, z wyjątkiem czasowników modalnych, może, może i może być w niektórych kontekstach, powinna być traktowana jako warunkowe formy może, może i odpowiednio. To, co nazywa się angielskiego warunkowego nastroju (lub po prostu warunkowa) utworzona jest peryfrastalnie za pomocą modalnego czasownika w połączeniu z definitywnym bezokolicznikiem następnego czasownika. (Od czasu do czasu powinny być stosowane w miejscu z pierwszą osobą podmiotem - patrz i woli. Również wyżej wymienione czasowniki modalne mogłyby i powinien zastąpić, aby wyrazić odpowiednią modalność oprócz warunkowości.)

  ...   ... Więcej informacji

Warunkowo obecny
(Conditional present)

I
would give 
you
would give 
he/she/it
would give 
we
would give 
you
would give 
they
would give 

Warunkowo występuje ciągła
(Conditional present progressive)

I
would be giving 
you
would be giving 
he/she/it
would be giving 
we
would be giving 
you
would be giving 
they
would be giving 

Warunkowe ostatni
(Conditional perfect)

I
would have given 
you
would have given 
he/she/it
would have given 
we
would have given 
you
would have given 
they
would have given 

Warunkowo przeszłości seryjne
(Conditional perfect progressive)

I
would have been giving 
you
would have been giving 
he/she/it
would have been giving 
we
would have been giving 
you
would have been giving 
they
would have been giving 

Skojarzone
(Subjunktiv)
na czasownik nieregularny [give]

Subjunctive jest nastrojem gramatycznym, cechą wypowiedzi, która wskazuje stosunek mówcy do niego. Formy obrotów czasowników są zazwyczaj używane do wyrażania różnych stanów nierealistości, takich jak: życzenie, emocje, możliwość, wyrok, opinia, obowiązek lub działania, które nie wystąpiły jeszcze; Precyzyjne sytuacje, w których są używane w zależności od języka. Subjunctive jest jednym z nastrojów irreralis, które odnoszą się do tego, co niekoniecznie jest prawdziwe. Często jest to kontrowowane z orientacyjnym, realisowym nastrojem, który jest wykorzystywany głównie, wskazując, że coś jest oświadczeniem faktu Przykłady subjunctive w języku angielskim znajdują się w zdaniach "Proponuję, abyś ostrożny" i "ważne jest, aby pozostała po twojej stronie."

Nastrój podrzędny w języku angielskim jest typem klauzuli używany Niektóre konteksty opisujące rzeczywiste możliwości, np "Ma kluczowe znaczenie, że tu jesteś" i "ma kluczowe znaczenie, że przybył wcześnie". W języku angielskim Subjunctive jest raczej składniowo niż fleksyjny, ponieważ nie ma specjalnej formy czasownika obrotności. Raczej klauzule Subjunctive rekrutują gołe formę czasownika, który jest również używany w różnych innych konstrukcjach.

  ...   ... Więcej informacji

Skojarzone obecny
(Present subjunctive)

I
give 
you
give 
he/she/it
give 
we
give 
you
give 
they
give 

Subjunctive przeszłości
(Past subjunctive)

I
gave 
you
gave 
he/she/it
gave 
we
gave 
you
gave 
they
gave 

Subjunctive present perfect
(Past perfect subjunctive)

I
had given 
you
had given 
he/she/it
had given 
we
had given 
you
had given 
they
had given 

Imperatywem
(Imperativ)
na czasownik nieregularny [give]

Imperatyw nastrój jest nastrojem gramatycznym, który tworzy polecenie lub żądanie.

Przykładem czasownika używanego w imperatywnym nastroju jest angielski fraza "Idź". Takimi imperatywami oznaczają drugą osobę podmiotową (Ciebie), ale niektóre inne języki mają również imperatywy pierwszej i trzeciej osoby, ze znaczeniem "Let's (zrób coś)" lub "Pozwól im (zrób coś)" (formularze mogą Alternatywnie nazywaj kohortacyjną i Jussice).

  ...   ... Więcej informacji

Imperatywem
(Imperativ)

I
give 
you
Let´s give 
he/she/it
give 
we
 
you
 
they
 

Bierny
(Participle)
na czasownik nieregularny [give]

w języku lingwistycznym, imiesłów (PTCP) jest formą czasownika niefinnego, który obejmuje perfekcyjne lub konturatywne aspekty gramatyczne w licznych czasach. Imiesłów może również funkcjonować jako przymiotnik lub przysłówek. Na przykład w "gotowanym ziemniaku" gotowane jest imiesłów bierny wrzenia czasownika, przymiotnivalnie modyfikujące ziemniaka rzeczownika; W "Pobiegł nas poszarpany" poszarpany to imiesłów przeszłym czasownika RAG, przysłówkowo kwalifikujący się czasownik RAN.

  ...   ... Więcej informacji

Obecny imiesłów
(Present participle)

I
giving 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Imiesłów
(Past participle)

I
given 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Czasowniki znaczeń
(Phrasal verbs)
na czasownik nieregularny [give]

give away

give back

give in

give off

give onto

give out

give over

give up

give up onCzasowniki nieregularne