LEARNIV.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  give


Odmiana (czas przeszły):

A1

give

Tłumaczenie: wręczyć, przekazać, przekazywać, częstować, poświęcić, przedstawiać, nadać, odznaczyć, dać, darować, dawać, udzielać, udzielić, użyczyć, użyczać, odznaczać, ofiarować, ofiarowywać, zadać, kopsnąć, wyprawić, wyprawiać, obdarowywać

Bezokolicznik

give

[ɡɪv]

Czas przeszły

gave

[geɪv]

Imiesłów

given

[ɡɪvn]
   
   


Powiązane czasowniki nieregularne:

Bezokolicznik

Czas przeszły

Imiesłów

forgive

[fəˈɡɪv]

forgave

[fəˈɡeɪv]

forgiven

[fəˈɡɪvn]

misgave

misgiven

overgave

overgiven


Koniugacja na czasownik nieregularny [give]

Koniugacja utworzenie form pochodzących czasownika z jej głównych części przegięcia (zmiany formy według zasad gramatyki). Na przykład, czasownik „przerwa” może być sprzężone w celu utworzenia słowa złamać przerw, spłukany przerwane i wytrzymałości.

Określenie sprzęgania stosuje się tylko do przegięcia czasowników, a nie z innymi częściami mowy (odmiana rzeczowników i przymiotników jest znany jako deklinacji). Ponadto często jest ograniczone do oznaczający powstawanie skończonych formy czasownika - mogą być one dalej sprzężonych postaciach, w przeciwieństwie do nie-ograniczonych postaciach, takich jak nieskończonym gerundivum, które nie wydają się być oznaczone dla większości kategorie gramatyczne.

Koniugacja jest także tradycyjna nazwa dla grupy czasowników, które podzielają podobny wzór koniugacji w danym języku (klasa czasownik). Czasownik, który nie przestrzega wszystkich standardowych wzorów koniugacji języku mówi się być nieregularny czasownik .

  ...   ... Więcej informacji

Present simple

I
give 
you
give 
he/she/it
gives 
we
give 
you
give 
they
give 

Present Continuous

I
am giving 
you
are giving 
he/she/it
is giving 
we
are giving 
you
are giving 
they
are giving 

Czas przeszły

I
gave 
you
gave 
he/she/it
gave 
we
gave 
you
gave 
they
gave 

Past Continuous

I
was giving 
you
were giving 
he/she/it
was giving 
we
were giving 
you
were giving 
they
were giving 

Present Perfect

I
have given 
you
have given 
he/she/it
has given 
we
have given 
you
have given 
they
have given 

Niniejszy seryjne

I
have been giving 
you
have been giving 
he/she/it
has been giving 
we
have been giving 
you
have been giving 
they
have been giving 

Past Perfect

I
had given 
you
had given 
he/she/it
had given 
we
had given 
you
had given 
they
had given 

Past perfect continuous

I
had been giving 
you
had been giving 
he/she/it
had been giving 
we
had been giving 
you
had been giving 
they
had been giving 

Future

I
will give 
you
will give 
he/she/it
will give 
we
will give 
you
will give 
they
will give 

Future continuous

I
will be giving 
you
will be giving 
he/she/it
will be giving 
we
will be giving 
you
will be giving 
they
will be giving 

Future Perfect

I
will have given 
you
will have given 
he/she/it
will have given 
we
will have given 
you
will have given 
they
will have given 

Future perfect continuous

I
will have been giving 
you
will have been giving 
he/she/it
will have been giving 
we
will have been giving 
you
will have been giving 
they
will have been giving 

Warunkowe
(Conditional)
na czasownik nieregularny [give]

przyczynowości (określany również jako przyczynowej i przyczynowo-skutkową) ma wpływ, w którym jedno zdarzenie, proces, stan lub obiektów ( przyczyny) przyczynia się do wytworzenia innego zdarzenia, procesu lub stanu obiektu (efekt), w którym powodem jest częściowo odpowiedzialny za efekt, a efekt ten jest częściowo zależna od przyczyny. Na ogół proces ma wiele przyczyn, które uważane są także za czynniki przyczynowe dla niego i wszyscy leżą w przeszłości. Efekt z kolei może być przyczyną, czy czynnik przyczynowy, wielu innych efektów, które leżą w jego przyszłości.

trybu warunkowego (w skrócie skraplacza) jest tryb w zdaniu warunkowych wyrazić twierdzenie, którego ważności jest zależna od pewnych warunków, ewentualnie alternatywę.

angielski nie ma niestały (morfologicznych) tryb warunkowy, chyba tyle, co mogłoby czasowników modalnych, być może, powinien i że może w pewnych sytuacjach być traktowane jako formy warunkowych puszki, może, powinien i będzie odpowiednio. Co nazywa nastrój warunkową angielskiego (lub po prostu warunkowe) powstaje periphrastically pomocą czasownika modalnego by w połączeniu z gołą bezokolicznika następnego czasownika. (Czasami powinno się stosować w miejsce przy połączeniach z pierwszej osoby podlegającej -.. Zobacz powinien a także wspomniane czasowniki modalne mógł, może i powinna by może zastąpić w celu wyrażenia odpowiedniej modalności oprócz uwarunkowań)

  ...   ... Więcej informacji

Warunkowo obecny
(Conditional present)

I
would give 
you
would give 
he/she/it
would give 
we
would give 
you
would give 
they
would give 

Warunkowo występuje ciągła
(Conditional present progressive)

I
would be giving 
you
would be giving 
he/she/it
would be giving 
we
would be giving 
you
would be giving 
they
would be giving 

Warunkowe ostatni
(Conditional perfect)

I
would have given 
you
would have given 
he/she/it
would have given 
we
would have given 
you
would have given 
they
would have given 

Warunkowo przeszłości seryjne
(Conditional perfect progressive)

I
would have been giving 
you
would have been giving 
he/she/it
would have been giving 
we
would have been giving 
you
would have been giving 
they
would have been giving 

Skojarzone
(Subjunktiv)
na czasownik nieregularny [give]

subjunctive to tryb, cechą wypowiedzi, która wskazuje postawę mówiącego do niego. Subjunctive formy czasowników są zwykle używane do wyrażania różnych stanów nierealność takie jak: chęć, emocji, możliwości, wyroku, zdaniem obowiązku lub działania, które jeszcze nie wystąpiły; dokładne określenie sytuacji, w których są one stosowane różnią się od języka na język. Trybie łączącym jest jednym z nastrojami irrealis, które odnoszą się do tego, co niekoniecznie jest prawdziwe. Jest często kontrastuje z orientacyjną, nastrój realis, który jest stosowany głównie w celu wskazania, że ​​coś jest stwierdzenie faktu.

Subjunctives występują najczęściej, choć nie wyłącznie, w podrzędnych, szczególnie że, klauzule. Przykłady trybie łączącym w języku angielskim można znaleźć w zdaniach „I sugerują, że należy zachować ostrożność” i „Ważne jest, że pobyt u twego boku.”

subjunctive nastrój w języku angielskim jest rodzajem klauzula stosowana w niektórych kontekstach, które opisują niż rzeczywiste możliwości, m.in. „Jest to niezwykle ważne, aby być tutaj” i „Ważne jest, że przyjeżdżają wcześnie.” W języku angielskim subjunctive jest składniowym zamiast fleksji, ponieważ nie ma specjalnie subjunctive forma czasownika. Przeciwnie, niech klauzule rekrutacji absolutne formy czasownika który jest również używany w wielu innych konstrukcji.

  ...   ... Więcej informacji

Skojarzone obecny
(Present subjunctive)

I
give 
you
give 
he/she/it
give 
we
give 
you
give 
they
give 

Subjunctive przeszłości
(Past subjunctive)

I
gave 
you
gave 
he/she/it
gave 
we
gave 
you
gave 
they
gave 

Subjunctive present perfect
(Past perfect subjunctive)

I
had given 
you
had given 
he/she/it
had given 
we
had given 
you
had given 
they
had given 

Imperatywem
(Imperativ)
na czasownik nieregularny [give]

tryb rozkazujący to tryb, który tworzy polecenia lub żądania.

Przykładem czasownika użytego w trybie rozkazującym jest wyrażenie angielskie „Go”. Takie nakazy oznaczać drugiej osobie będącej przedmiotem (ty), ale niektóre inne języki mają również pierwszej i trzeciej osoby imperatywy, ze znaczeniem „LET'S (czegoś)” lub „niech (czegoś)” (Formularze mogą alternatywnie nazywany cohortative i jussive).

  ...   ... Więcej informacji

Imperatywem
(Imperativ)

I
give 
you
Let´s give 
he/she/it
give 
we
 
you
 
they
 

Bierny
(Participle)
na czasownik nieregularny [give]

językoznawstwa bierny (ptcp) jest formą nonfinite czasownika zawiera dokonany lub continuative aspekt w wielu czasów. Imiesłów może także działać jako przymiotnik lub przysłówek. Na przykład, w „gotowanych ziemniaków” gotowane przeszłości bierny na wrzenia czasownika przymiotnikowo modyfikującego rzeczownik ziemniaczana; w „zabrakło nam obdarty,” obdarty to imiesłów od czasownika szmatą, przysłówkowo kwalifikacyjna RAN czasownik.

  ...   ... Więcej informacji

Obecny imiesłów
(Present participle)

I
giving 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Imiesłów
(Past participle)

I
given 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Czasowniki znaczeń
(Phrasal verbs)
na czasownik nieregularny [give]

give away

give back

give in

give off

give onto

give out

give over

give up

give up onCzasowniki nieregularne