Learniv
▷ Odmiana (czas przeszły i 3 forma) BE / AM / IS / ARE | Learniv.com
Learniv.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  be / am / is / are


Odmiana (czas przeszły i 3 forma) be
am
is
are

A1 Tłumaczenie: istnieć, bywać, być, podziać się, podziewać się, znajdować się

Bezokolicznik

be

am

is

are

[bi:]
[æm]
[ɪz]
[ɑːə]

Czas przeszły

was

were

[wɒz]
[wɜː]

Imiesłów

been

[biːn]

Koniugacja na czasownik nieregularny [be / am / is / are]

koniugacja jest tworzeniem pochodnych form czasownika z jego głównych części przez fleksję (zmiana formy zgodnie z regułami gramatyki). Na przykład czasownik „pęknięcie” może być skoniugowany w celu utworzenia słów pęknięcie, pęknięcia, pęknięcia, złamania i łamania.


Koniugacja terminowa jest stosowana tylko do przegięcia czasowników, a nie innych części mowy (fleksja rzeczowników i przymiotników jest znana jako deklinacja). Często ogranicza się również do oznaczania tworzenia skończonych form czasownika-można je nazywać formami sprzężonymi, w przeciwieństwie do form niefinaryzujących, takich jak bezokolicznik lub gerund, które zwykle nie są oznaczone przez większość z większości z Kategorie gramatyczne.


koniugacja jest również tradycyjną nazwą grupy czasowników, które mają podobny wzór koniugacji w określonym języku (klasa czasownika). Czasownik, który nie podąża za wszystkimi standardowymi wzorcami koniugacyjnymi języka, jest uważany za   ...   ... Więcej informacji

Obecny

I
am 
you
are 
he/she/it
is 
we
are 
you
are 
they
are 

Niniejszy seryjne

I
am being 
you
are being 
he/she/it
is being 
we
are being 
you
are being 
they
are being 

Czas przeszły

I
was 
you
were 
he/she/it
was 
we
were 
you
were 
they
were 

Dotychczasowe seryjne

I
was being 
you
were being 
he/she/it
was being 
we
were being 
you
were being 
they
were being 

Present Perfect

I
have been 
you
have been 
he/she/it
has been 
we
have been 
you
have been 
they
have been 

Niniejszy seryjne

I
have been being 
you
have been being 
he/she/it
has been being 
we
have been being 
you
have been being 
they
have been being 

Past Perfect

I
had been 
you
had been 
he/she/it
had been 
we
had been 
you
had been 
they
had been 

Dotychczasowe seryjne

I
had been being 
you
had been being 
he/she/it
had been being 
we
had been being 
you
had been being 
they
had been being 

Przyszłość

I
will be 
you
will be 
he/she/it
will be 
we
will be 
you
will be 
they
will be 

Przyszłe ciągły

I
will be being 
you
will be being 
he/she/it
will be being 
we
will be being 
you
will be being 
they
will be being 

Future Perfect

I
will have been 
you
will have been 
he/she/it
will have been 
we
will have been 
you
will have been 
they
will have been 

Przyszłe doskonałe ciągły

I
will have been being 
you
will have been being 
he/she/it
will have been being 
we
will have been being 
you
will have been being 
they
will have been being 

Warunkowe
(Conditional)
na czasownik nieregularny [be / am / is / are]

Przyczynowość (zwana także przyczyną lub przyczyną i efektem) jest wpływem, na które jedno zdarzenie, proces, stan lub obiekt (a Przyczyna) Przyczynia się do produkcji innego zdarzenia, procesu, stanu lub obiektu (efektu), w którym przyczyna jest częściowo odpowiedzialna za efekt, a efekt częściowo zależy od przyczyny. Ogólnie rzecz biorąc, proces ma wiele przyczyn, o których mówi się, że są dla niego czynniki przyczynowe i wszystkie leżą w przeszłości. Efekt może z kolei być przyczyną lub przyczynowego czynnika wielu innych efektów, które wszystkie leżą w jego przyszłości.


Warunkowy nastrój (skrócone Cond) jest gramatycznym nastrój stosowany w zdaniach warunkowych w celu wyrażenia propozycji, której ważność zależy od pewnego stanu, prawdopodobnie alarmowego.

angielski nie ma refleksyjnego (morfologicznego) warunkowego nastroju, z wyjątkiem tak wielu czasowników modalnych, może, powinien i mógłby w niektórych kontekstach być uważane za warunkowe formy puszki, może, może, może, może, może, może, może, może, może, może, może, może, może, może, może, może, może, będzie i będzie odpowiednio. To, co nazywa się angielskim nastrojem warunkowym (lub po prostu warunkowym), powstaje peryfrastycznie za pomocą czasownika modalnego, w połączeniu z gołym bezokolicznikiem następującego czasownika. (Czasami powinien być stosowany zamiast tego z podmiotem pierwszej osoby - patrz i będzie.

  ...   ... Więcej informacji

Warunkowo obecny
(Conditional present)

I
would be 
you
would be 
he/she/it
would be 
we
would be 
you
would be 
they
would be 

Warunkowo występuje ciągła
(Conditional present progressive)

I
would be being 
you
would be being 
he/she/it
would be being 
we
would be being 
you
would be being 
they
would be being 

Warunkowe ostatni
(Conditional perfect)

I
would have been 
you
would have been 
he/she/it
would have been 
we
would have been 
you
would have been 
they
would have been 

Warunkowo przeszłości seryjne
(Conditional perfect progressive)

I
would have been being 
you
would have been being 
he/she/it
would have been being 
we
would have been being 
you
would have been being 
they
would have been being 

Skojarzone
(Subjunktiv)
na czasownik nieregularny [be / am / is / are]

Subjunctive to nastrój gramatyczny, cecha wypowiedzi, która wskazuje na stosunek mówcy do niego. Symnukcyjne formy czasowników są zwykle wykorzystywane do wyrażania różnych stanów nierzeczywistości, takich jak: życzenie, emocje, możliwość, osąd, opinia, obowiązek lub działanie, które jeszcze nie miało miejsca; Dokładne sytuacje, w których są one używane, różnią się w zależności od języka. Łącznik jest jednym z nastrojów Irrealis, które odnoszą się do tego, co niekoniecznie jest prawdziwe. Często jest to kontrastowe z orientacyjnym nastrój, który jest używany głównie w celu wskazania, że ​​coś jest faktem.


Symnuktywa występuje najczęściej, choć nie wyłącznie, w podrzędnych klauzulach, szczególnie, szczególnie w klauzulach podporządkowanych, szczególnie w klauzulach podporządkowanych, szczególnie w podporządkowanych klauzulach To jest. Przykłady trybu łączącego w języku angielskim znajdują się w zdaniach „Sugeruję, abyś był ostrożny” i „ważne jest, aby pozostała po twojej stronie.”


nastrój trybu łagodnego w języku angielskim jest A Typ klauzuli używany w niektórych kontekstach, które opisują możliwości nieczynne, np. „Bardzo ważne jest, abyś tu był” i „ważne jest, aby przybył wcześnie”. W języku angielskim łącznik jest raczej składniowy, a nie fleksyjny, ponieważ nie ma specyficznej formy czasownika. Raczej klauzule łączące rekrutują nagą formę czasownika, która jest również używana w różnych innych konstrukcjach.

  ...   ... Więcej informacji

Skojarzone obecny
(Present subjunctive)

I
be 
you
be; beest 
he/she/it
be 
we
be 
you
be 
they
be 

Subjunctive przeszłości
(Past subjunctive)

I
were 
you
were; wert 
he/she/it
were 
we
were 
you
were 
they
were 

Subjunctive present perfect
(Past perfect subjunctive)

I
had been 
you
had been 
he/she/it
had been 
we
had been 
you
had been 
they
had been 

Imperatywem
(Imperativ)
na czasownik nieregularny [be / am / is / are]

Imperatywnym nastrojem jest gramatycznym nastrojem, który tworzy polecenie lub żądanie.

Przykładem czasownika używanego w nastroju imperatywnym jest angielskie zdanie „Go”. Takie imperatywy oznaczają temat drugiej osoby (ty), ale niektóre inne języki mają również imperatywy pierwszoosobowe i trzeciej osoby, ze znaczeniem „Let's (zrób coś)” lub „pozwól im (zrobić coś)” (formy mogą alternatywnie nazywane kohortażem i jussive).

  ...   ... Więcej informacji

Imperatywem
(Imperativ)

I
be 
you
Let´s be 
he/she/it
be 
we
 
you
 
they
 

Bierny
(Participle)
na czasownik nieregularny [be / am / is / are]

W języku lingwistycznym A imiesłów (PTCP) jest formą czasownika niefinitowego, który zawiera doskonałe lub ciągłe aspekty gramatyczne w wielu czasach. Imiesłów może również funkcjonować jako przymiotnik lub przysłówek. Na przykład w „gotowanym ziemnionym ziemnionym” gotowanym jest przeszły imiesłów gotowania czasownika, pomijającym ziemniaka rzeczownika; W „Ran Us Ragged” Ragged jest przeszłym imiesłem szmaty czasownika, przysłówkowo kwalifikującego czasownik.

  ...   ... Więcej informacji

Obecny imiesłów
(Present participle)

I
being 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Imiesłów
(Past participle)

I
been 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Czasowniki znaczeń
(Phrasal verbs)
na czasownik nieregularny [be / am / is / are]

be about

be after

be at

be behind with

be by

be down

be down for

be down on

be for

be in

be in for

be in on

be in with

be off

be on

be on at

be on to

be out

be out for

be out of

be over

be through

be through with

be up

be up against

be up to

be well up inCzasowniki nieregularne