Learniv
▷ Present Perfect be / am / is / are | Learniv.com
Learniv.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  be / am / is / are  >  Present Perfect


Present Perfect be / am / is / are
Tłumaczenie: istnieć, bywać, być, podziać się, podziewać się, znajdować się
Jesteś na stronie dla czas przeszły be / am / is / are


Present Perfect

I have beenI
have been 
you
have been 
he/she/it
has been 
we
have been 
you
have been 
they
have been 


Bezokolicznik

be / am / is / are

Czasowniki nieregularne