LEARNIV.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  be / am / is / are  >  Present Perfect


DEFAULT DC

Present Perfect be / am / is / are
Tłumaczenie: istnieć, bywać, być, podziać się, podziewać się, znajdować się

Present Perfect

I have been


Jesteś na stronie dla czas przeszły be / am / is / are

Present Perfect (Present perfect)

I
have been 
you
have been 
he/she/it
has been 
we
have been 
you
have been 
they
have been 


Bezokolicznik

be / am / is / are

Czasowniki nieregularne