Learniv
▷ Odmiana (czas przeszły i 3 forma) ADRAW** | Learniv.com
Learniv.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  adraw


Odmiana (czas przeszły i 3 forma) adraw**

Bezokolicznik

adraw**

Czas przeszły

adrew

Imiesłów

adrawn** Ten czasownik (we wszystkich postaciach) jest przestarzały lub jest używany tylko w niektórych dialektach i szczególnych przypadkach
Pochodzi od czasownika.:

Bezokolicznik

Czas przeszły

Imiesłów

draw

[drɔː]

drew

[druː]

drawn

[drɔːn]
Czasowniki nieregularne