Learniv
▷ Odmiana (czas przeszły i 3 forma) BEGO ** | Learniv.com
Learniv.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  bego


Odmiana (czas przeszły i 3 forma) bego **

Bezokolicznik

bego **

Czas przeszły

bewent

Imiesłów

begone** Ten czasownik (we wszystkich postaciach) jest przestarzały lub jest używany tylko w niektórych dialektach i szczególnych przypadkach
Pochodzi od czasownika.:

Bezokolicznik

Czas przeszły

Imiesłów

go

[ɡəʊ]

went

[went]

gone

[ɡɒn]
Czasowniki nieregularne