Learniv
▷ Future Perfect build | Learniv.com
Learniv.com  >  pl  >  Czasowniki nieregularne angielski  >  build  >  Future Perfect


Future Perfect build
Tłumaczenie: narastać, konstruować, zbudować, budować, wybudować, układać, pobudować, skonstruować, zmontować, posadowić, kompilować
Jesteś na stronie dla czas przeszły build


Future Perfect

I will have builtI
will have built 
you
will have built 
he/she/it
will have built 
we
will have built 
you
will have built 
they
will have built 


Bezokolicznik

build

Czasowniki nieregularne